Τελική απόφαση ΥΠΠ για το Eξεταστικό δοκίμιο Φυσικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018


Η νέα βαθμολογία που θα προκύψει θα τύχει αναπροσαρμογής στο 100

 Αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με το εξεταστικό δοκίμιο της Φυσικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στη συνάντηση, παρουσία του Υπουργού Κώστα Χαμπιαούρη, συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Θεματοθετών της Φυσικής, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της Ένωσης Κυπρίων Φυσικών και του Συνδέσμου Καθηγητών Φυσικής.

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

(α) Επειδή το λεκτικό της Άσκησης 11 του εξεταστικού δοκιμίου της Φυσικής ενδέχεται να έχει προκαλέσει σύγχυση στους υποψηφίους, έχει αποφασιστεί να δοθούν 10 (δέκα) μονάδες σε όλους τους υποψηφίους.

(β) Επειδή τα τρία ερωτήματα της άσκησης μπορούσαν να επιλυθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, θα βαθμολογηθούν επιπρόσθετα και αναλόγως των απαντήσεων των υποψηφίων στα επιμέρους ερωτήματα.

(γ) Η νέα βαθμολογία που θα προκύψει θα τύχει αναπροσαρμογής στο 100.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter17