ΤΕΠΑΚ: 37 επιπλέον θέσεις μέσω Παγκύπριων Εξετάσεων και 11 μέσω μετεγγραφών


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρά τη στενότητα χώρων που αντιμετωπίζει, ανακοινώνει ότι θα προσφέρει 37 επιπρόσθετες θέσεις για νεοεισερχόμενους φοιτητές μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων του 2013 και 11 επιπρόσθετες θέσεις για μετεγγραφές φοιτητών στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων για μεταγραφή διαμορφώνεται από 18 σε 29.  Ο συνολικός αριθμός νεοεισερχόμενων φοιτητών αυξάνεται από 444 σε 481, χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις που θα προσφερθούν ως υπεράριθμες σε διάφορες ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό  (απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών, υποψήφιοι με ειδικές περιστάσεις, κλπ).

Το Πανεπιστήμιο προωθεί και σειρά πρόσθετων άλλων μέτρων με στόχο τη στήριξη των φοιτητών του που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.  Σχετική ανακοίνωση θα γίνει προσεχώς.

Πίνακας Εισακτέων μέσων Παγκύπριων Εξετάσεων 2013

ΤΜΗΜΑ

Αρχική

Νέα

Νοσηλευτικής

90

96

Επιστημών Αποκατάστασης

30

33

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

35

38

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

20

22

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής)

20

22

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

35

38

Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

35

38

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Πολιτικών Μηχανικών)

25

27

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής)

15

17

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

35

38

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

35

38

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσα)

17

18

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Γραφικές Τέχνες)

17

18

Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

35

38

ΣΥΝΟΛΟ

444

481

  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


105