ΤΕΠΑΚ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες, υφιστάμενοι φοιτητές, 2013-2014


Το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μέχρι και την παραλαβή των δωματίων / διαμερισμάτων από τους δικαιούχους.

Επιπρόσθετα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για όσους είναι υφιστάμενοι ένοικοι και δεν κρίθηκαν ως δικαιούχοι για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μοριοδότησης παραχωρεί δωμάτιο στις Φοιτητικές Εστίες, σε όσους αιτητές εξασφαλίζουν 26 μόρια και άνω και οι οποίοι ανέρχονται σε 90 δικαιούχους.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα διαμονής σε τέσσερεις τύπους δωματίων, στούντιο, ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, σε 8 διαφορετικά κτήρια στο κέντρο της πόλης, (Πανόραμα, Ρούσος Πλάζα, Ηλιάδης, Αρφάρα, Αστήρ, Anel Court, Α/φοι Κωνσταντίνου, Μάρκου). Όσον αφορά στα διαθέσιμα διαμερίσματα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του γραφείου στέγασης http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation.

Όσον αφορά στην παραχώρηση δωματίου σε πρόσφυγες φοιτητές, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή, όσοι είναι λήπτες επιδότησης ενοικίου ύψους €133 από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν μπορούν να λαμβάνουν επιδοτημένο ενοίκιο και από το Πανεπιστήμιο, εκτός και εάν το ποσό που επιδοτείται το ενοίκιο στις Φοιτητικές Εστίες είναι μεγαλύτερο. π.χ. Ο ένοικος σε διαμέρισμα τύπου στούντιο καταβάλει ενοίκιο €200, εφόσον το 50% του ενοικίου επιδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Ο συγκεκριμένος ένοικος που λαμβάνει επιδότηση ενοικίου ως πρόσφυγας, θα λαμβάνει επιπρόσθετη επιδότηση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο μόνο €67 και θα καλείται να καταβάλει μηνιαίο ενοίκιο €333.

Ορισμένοι αιτητές οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν διαμονή στις εστίες, ενδέχεται να λάβουν επίδομα στέγασης, στα πλαίσια του πακέτου στοχευμένης πολιτικής φοιτητικής μέριμνας, νοουμένου ότι θα κριθούν δικαιούχοι από το Υπουργείο Παιδείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Ελλαδίτες Φοιτητές
Στην παρούσα φάση, οι αιτήσεις των Ελλαδιτών υπηκόων δεν μπόρεσαν να εξεταστούν. Αυτό θα επιτευχθεί αφού προσκομιστεί το Εκκαθαριστικό για το 2012 από τους αιτητές. Μόλις γίνει αυτό, το Γραφείο Στέγασης, θα προχωρήσει άμεσα σε εξέταση των αιτήσεων αυτών και θα παραχωρήσει δωμάτια στις Φ.Ε στους τυχών δικαιούχους.

Ενημερωτική Συνάντηση Δικαιούχων & Δήλωση Προτίμησης Διαμερίσματος
Όλοι οι δικαιούχοι που εξασφαλίζουν διαμονή σε Φ.Ε., θα πρέπει να παρουσιαστούν την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:30 το πρωί, στην αίθουσα ΛΑΤ 1, στο κτήριο Λαϊκής. Θα γίνει ενημέρωση από το Γραφείο Στέγασης και στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή της διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες, τις προτιμήσεις τους για κατανομή διαμερίσματος, καθώς και στοιχεία για συγκάτοικο σε περίπτωση που θα διαμένουν σε διαμέρισμα 2 ή 3 υπνοδωματίων.

Η κατανομή σε δωμάτια θα γίνει από το Γραφείο Στέγασης, στην παρουσία των δικαιούχων, με κύριο κριτήριο τα μόρια που συγκεντρώνει ο δικαιούχος. Υφιστάμενοι ένοικοι, οι οποίοι κρίθηκαν εκ νέου δικαιούχοι, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση, δύνανται αυτοδίκαια να παραμείνουν στο υφιστάμενο διαμέρισμα που τους έχει παραχωρηθεί και διαμένουν ήδη κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Τα δωμάτια / διαμερίσματα κατανέμονται στους φοιτητές σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχουν εξασφαλίσει και ικανοποιείται η επιλογή τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει, με φθίνουσα κατάταξη. π.χ. στο κτήριο Πανόραμα διαθέτουμε 10 δωμάτια με κοινόχρηστη κουζίνα, στο κτήριο Αστήρ 5 στούντιο και στο κτήριο Αρφάρα 2 δίκλινα διαμερίσματα. Θα ξεκινήσει η κατανομή με το δικαιούχο που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια, όπου φυσιολογικά θα ικανοποιηθεί η πρώτη του προτίμηση και θα συνεχίσει με τους 2ο, 3ο κ.ο.κ. και θα ικανοποιείται η επιλογή τους σύμφωνα με τα διαθέσιμα διαμερίσματα.

Δικαιούχοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στη συνάντηση για κατανομή των δωματίων, καλούνται όπως μέχρι την Πέμπτη 30 Μαίου, 2013 ώρα 14:00μμ αποστείλουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση στο [email protected]. Σε περίπτωση που φοιτητής ο οποίος κρίθηκε δικαιούχος, δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης και της συμφωνίας, και δεν έχει ενημερώσει για τους λόγους της μη προσέλευσης του το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται. Σε αυτή τη περίπτωση και χωρίς καμιά προειδοποίηση στον φοιτητή, το διαμέρισμα / δωμάτιο θα παραχωρείται από την ΥΣΦΜ σε επιλαχόντα και ο φοιτητής που δεν έχει προσέλθει δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον της εν λόγω υπηρεσίας ή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Υπογραφή Συμβολαίου & Παραλαβή Διαμερισμάτων
Όσον αφορά στην Παραλαβή διαμερισμάτων και την υπογραφή των Συμβολαίων Διαμονής θα εκδοθεί ξεχωριστεί ανακοίνωση που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ενστάσεις
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει στο Γραφείο Στέγασης υπόψη κα. Χ. Βασιλείου στο [email protected] μέχρι την Τετάρτη 29 Μάιου και ώρα 9:00π.μ αιτιολογημένη ένσταση (στην οποία θα καταγράφεται συγκεκριμένα το σημείο στο οποίο εντοπίζεται σύμφωνα με τον αιτητή, διαφορά). Σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής ενοίκων τις ενστάσεις, επιλαμβάνεται η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

Υφιστάμενοι Ένοικοι που δεν είναι δικαιούχοι για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
Όσοι υφιστάμενοι ένοικοι των Φ.Ε. δεν κρίθηκαν δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, καλούνται όπως παραδώσουν τα διαμερίσματα τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013 (εκτός και εάν οι ένοικοι θα αποχωρήσουν από το δωμάτιο τους για το πρόγραμμα θερινής διαμονής, οπότε η αποχώρηση τους θα πρεπει να γίνει νωρίτερα σύμφωνα με συνεννόηση με το Γραφείο Στέγασης), σύμφωνα και με το Άρθρο 3.3. των Κανόνων Διαμονής Ενοίκων, το οποίο αναφέρει:

«Παράδοση διαμερίσματος / δωματίου: Οι ένοικοι έχουν την ευθύνη να ειδοποιήσουν την ΥΣΦΜ δύο εβδομάδες πριν τη λήξη της συμφωνίας διαμονής για την ακριβή ημέρα και ώρα της αναχώρησής τους. Διαφορετικά, θεωρείται δεδομένο ότι οι ένοικοι αναχωρούν την ημέρα λήξης της συμφωνίας διαμονής και ώρα 10.00 π.μ. το αργότερο, εκτός εάν η ΥΣΦΜ ζητήσει την παράδοση του διαμερίσματος πιο νωρίς, με μέγιστο χρονικό διάστημα παράδοσης που δεν θα υπερβαίνει τις 15 ημέρες. Νοείται ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε αφαίρεση ή επιστροφή ενοικίου λόγω αυτής της υποχρέωσης Τα δωμάτια θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση…».

Θα ανακοινωθεί σύντομα αναλυτικό πρόγραμμα με τις ώρες που θα γίνει παράδοση δωματίων ανά κτήριο, την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013. Εναλλακτικά, όσοι ένοικοι επιθυμούν, μπορούν να παραδώσουν το διαμέρισμα τους σε ημερομηνία που επιθυμούν, σε συνεννόηση με το Γραφείο Στέγασης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα της 15ης Ιουλίου 2013.

Διαμερίσματα στο «Δίκτυο Συνεργαζόμενων Διαμερισμάτων με το ΤΕΠΑΚ» και στον Ιδιωτικό Τομέα
Φοιτητές οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν στέγαση σε διαμερίσματα στις Φοιτητικές Εστίες, μπορούν να αξιοποιήσουν το «Δίκτυο Συνεργαζομένων Διαμερισμάτων με το ΤΕΠΑΚ». Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ ποιότητα στη διαμονή και καθορισμένο ύψος ενοικίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-14 το Πανεπιστήμιο έχει εντάξει στο Δίκτυο 173 κλίνες με διαμερίσματα τύπου δωματίων, στούντιο, μονάρια, δυάρια και τριάρια,

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Διαμερισμάτων με το ΤΕΠΑΚ επικοινωνήστε με το Λειτουργό του γραφείου Στέγασης κ. Γιάννη Βάκη τηλ. 25002399 email [email protected] ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για τις διαθέσιμες επιλογές:
http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/accommodationNetwork/catalogue/

Κατάλογος Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων
Επίσης μπορείτε να αξιοποιήσετε και τον Κατάλογο ενοικιαζομένων διαμερισμάτων για να επιλέξετε διαμέρισμα από τον ιδιωτικό τομέα, για τα οποία σημειώνουμε δεν έχουν τύχει οποιουδήποτε ελέγχου και αξιολόγησης από το ΤΕΠΑΚ .

Υπηρεσία Αναζήτησης Συγκατοίκων- Λογισμικό Roomsync
Για τους φοιτητές οι οποίοι αναζητούν συγκάτοικο το Γραφείο Στέγασης έχει εντάξει στις υπηρεσίες του το λογισμικό πρόγραμμα RoomSync.To RoomSync είναι μια εφαρμογή στο Facebook με την οποία μπορείτε να επιλέξετε συγκάτοικο με διαδικασία αντιστοίχισης προσωπικών δεδομένων, συνηθειών, ενδιαφερόντων κλπ.

Πως μπορείτε να αξιοποιήσετε το RoomSync
1. Εγγραφείτε στο RoomSync μέσο του συνδέσμου
http://apps.facebook.com/roomsync/?quickAdd=1&L1ID=246&L2ID=1&L3ID=1&PassID=57825

2. Αφού συνδεθείτε (Cyprus University of Technology Network) θα μπορείτε να προχωρήσετε με την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου. Το λογισμικό θα σας αντιστοιχίσει με άλλους ενδιαφερόμενους αιτητές οι οποίοι πληρούν η πλησιάζουν τα δικά σας δεδομένα. Στην συνέχεια θα ειδοποιηθείτε έτσι ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το RoomSync, επικοινωνήστε με το Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης κ. Γιάννη Βάκη τηλ. 25002399 email yiannis[email protected]
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 25002711, 25002534, 25002412, 25002399 

Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες

Δήλωση προτίμησης διαμερίσματος στις φοιτητικές εστίες 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


83