Τέρμα στους αιώνιους φοιτητές στην Ελλάδα


 

Όσον αφορά στις μεταβατικές διατάξεις που γνωστοποιήθηκαν, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο για τη συνέχιση των σπουδών των λεγόμενων "αιώνιων" φοιτητών. Ειδικότερα, όσοι φοιτητές συμπληρώσουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι θα έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-14, εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις από τον Οργανισμό του ιδρύματος.
Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα επιθυμούν, όχι πάντως περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Αναφορικά με τα έντυπα συγγράμματα, δεν θα χορηγούνται εφεξής δωρεάν σε φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.
Τέλος, για το πανεπιστημιακό άσυλο, αναφέρεται πως "κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών", ενώ για τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


145