Τέρψα Κωνσταντινίδου και Ανδρέας Παπούλας διορίστηκαν Αναπλ. Διευθυντές Ανώτερης και Ανώτατης ΥΠΠ


Τερματισμός  αναπληρωτικού διορισμού της κ. Αθηνάς Μιχαηλίδου-Ευριπίδου

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Ο αναπληρωτικός διορισμός της κ. Αθηνάς Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, μόνιμης Διευθύντριας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη θέση Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης της, από τις 9 Σεπτεμβρίου 2016, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4971 και ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2016 (αρ. γνωστοποίησης 559), τερματίζεται από τις 7 Μαρτίου 2017.

Οι πιο κάτω μόνιμοι Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης, Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διορίζονται ως Αναπληρωτές Διευθυντές Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης τους, ως εξής:

Τέρψα Κωνσταντινίδου από 7.3.17 μέχρι 31.10.17 (Π.Φ. 36384)

Ανδρέας Παπούλας από 1.11.17 μέχρι 30.6.18        (Π.Φ. 36385)

Σε περίπτωση που η θέση Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, πληρωθεί οι εν λόγω αναπληρωτικοί διορισμοί θα τερματιστούν.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

98