Τεχνική Σχολή και πλαίσια πρόσβασης


 

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ*  

Στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχουν αναρτηθεί τα πλαίσια πρόσβασης με τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα για κάθε κλάδο σπουδών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι τα τελικά μαθήματα πρόσβαση από τις Τεχνικές Σχολές ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Κατά συνέπεια, με αυτή την παρέμβαση θα επιχειρήσω να αναδείξω κάποια σημεία τα οποία χρήζουν προσοχής με μοναδικό στόχο την εισαγωγή ενός αναδιαμορφωμένου πίνακα πλαισίων πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας, ο οποίος θα ανοίγει πόρτες ευκαιρίας για σπουδές των μαθητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Το πρώτο που θέλω να αναφέρω είναι ότι από τα 29 πλαίσια πρόσβασης, οι μαθητές των Τεχνικών Σχολών, μπορούν να εξασφαλίσουν θέση μέσα από τα 14 (http://myweb.cytanet.com.cy/antonis9/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf). Οι μαθητές της πρακτικής κατεύθυνσης μπορούν να διεκδικήσουν θέση περίπου μόνο για τα 8 από αυτά. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές του κλάδου Γεωπονίας οι οποίοι φοιτούν στην Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση στη Γεωπονία γιατί προσφέρεται σε πρακτικό επίπεδο, δεν έχουν το μάθημα της Βιολογίας, 6ωρο Μαθηματικά, 5ωρο Φυσική και Τεχνολογία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Θ.Κ.). Με αυτά τα δεδομένα, θέση δεν μπορούν να διεκδικήσουν ούτε άλλοι μαθητές του Θεωρητικού Επιπέδου. Στο πλαίσιο 15 για τον κλάδο Χημικών Μηχανικών, ενώ δίνεται το δικαίωμα στους μαθητές να εξεταστούν Μαθηματικά 6ωρο Θ.Κ. και Τεχνολογίες Ι και ΙΙ Θ.Κ. δεν διδάσκονται το μάθημα της Χημείας, το οποίο είναι και υποχρεωτικό, αλλά ούτε και τη Φυσική (Δεν δίνεται η επιλογή της Φυσικής Τ.Σ. Θ.Κ.).

Όσον αφορά τον κλάδο της Αρχιτεκτονικής, υπάρχουν μόνο υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία διδάσκονται στις Τεχνικές Σχολές, αλλά υπάρχει και το μάθημα του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί αν θα προσφέρεται στις Τεχνικές Σχολές και σε ποιους κλάδους.  Επιπρόσθετα στα Μαθηματικά δεν δίνεται η επιλογή των Μαθηματικών Τ.Σ. (Θ.Κ.), όπως δίνεται η δυνατότητα για τη Φυσική 5ωροΤ.Σ. Θ.Κ..  Στο πλαίσιο 22, πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί αν οι μαθητές θα έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν το μάθημα της πληροφορικής αντί της Μηχανικής Η.Υ. Τ.Σ. (Θ.Κ.) και αν ναι ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Για το πλαίσιο 26 και πάλι έχουμε ως υποχρεωτικό μάθημα τη Βιολογία, που εμποδίζει τους μαθητές των Τεχνικών Σχολών να διεκδικήσουν θέση.

Τι εισηγούμαι;

  1. Να δίνεται στους μαθητές το δικαίωμα επιλογής του μαθήματος της Βιολογίας για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον κλάδο Γεωπονίας, Δασολογίας, Επιστήμες της Θάλασσας, Φυσικής Αγωγής, κ.ά. Όσον αφορά τον κλάδο Γεωπονίας, εισηγούμαι πέραν της Λεμεσού (στόχος επόμενης χρονιάς) να προσφερθεί και στη Λευκωσία, όπου από φέτος έδειξαν ενδιαφέρον μαθητές.
  2. Να επιτρέπεται στους μαθητές των Τεχνικών Σχολών μέσα από τα μαθήματα να ακολουθούν τον κλάδο του Χημικού Μηχανικού. Η συνάφεια της τεχνικής εκπαίδευσης με το συγκεκριμένο κλάδο είναι σίγουρα μεγαλύτερη από αυτή του Λυκείου. Βλέπε ΕΜΠ  http://www.chemeng.ntua.gr/the_chemical_engineering_science
  3. Να διευκρινιστεί το περιεχόμενο και η δυνατότητα επιλογής του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, όπως επίσης, και για τις Εικαστικές Εφαρμογές και Γραφικές Τέχνες.
  4. Να δοθεί η περιγραφή του μαθήματος της Πληροφορικής και του μαθήματος Μηχανική Η.Υ. Τ.Σ. (Θ.Κ.)
  5. Να οριστεί πλήρως το πρόγραμμα των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και των Μαθηματικών στο αναδιαμορφωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
  6. Να διευκρινιστεί αν οι μαθητές μπορούν να εξετάζονται σε αδίδακτο ή διδασκόμενο μάθημα για σκοπούς βελτίωσης του Γενικού βαθμού Κατάταξης.

Τέλος, το συντομότερο δυνατό, θα πρέπει να ανακοινωθούν τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα των Τεχνικών Σχολών ούτως ώστε οι μαθητές όταν επιλέγουν Τεχνική ή Λύκειο να έχουν μπροστά τους μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα προγράμματα, τις επιλογές και τις δυνατότητες που τους προσφέρουν. Η γνώση είναι δύναμη και αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους μαθητές μας θα πρέπει να τους προσφέρουμε αυτή τη γνώση!

*Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


119