Θ. Μιχαηλίδης: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις υποτροφίες που θα προσφέρονται σε όσους θα σπουδάζουν στην Κύπρο


Καταρχήν θα δοθούν συνολικά 400-450 υποτροφίες περιλαμβανομένων και εκείνων του εξωτερικού. Το ποσό της υποτροφίας, αυξάνεται σε σύγκριση με πέρσι, από 3400 σε 3.500 ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι εκείνοι που θα αποφοιτήσουν τη Μέση με βαθμό απολυτηρίου 18,5 και άνω. Στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνεται και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας .

Το σκεπτικό της επέκτασης του δικαιώματος διεκδίκησης υποτροφίας για τους φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο στηρίζεται στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός εκείνων που προτιμούν πανεπιστήμια της Κύπρου.

Οι αιτήσεις θα αφορούν μόνο τους φετινούς τελειόφοιτους Μέσης και δεν μπορούν να κάνουν αίτηση, όσοι ήδη σπουδάζουν. Όλες οι αιτήσεις (Κύπρου και εξωτερικού) μπορούν να υποβληθούν από τον ερχόμενο Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο και θα πρέπει να συνοδεύονται με την εγγραφή. Οι άρρενες που θα κάνουν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και οι οποίοι κέρδισαν θέση μπορούν να την προκρατήσουν και να υποβάλουν αίτηση για προκράτηση και της υποτροφίας. Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την κατάθεση της εγγραφής τους στο πανεπιστήμιο. Επίσης οι άρρενες, αν απορριφθούν την πρώτη φορά, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση όταν θα τελειώσουν τη θητεία τους.

Υπολογίζεται ότι από τους 9.000 περίπου απόφοιτους Μέσης συνεχίζουν τις σπουδές τους οι 6,700. Οι περισσότεροι δικαιούχοι, με βάση και το βαθμό απολυτηρίου 18,5 και άνω εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ οι υπόλοιποι σπουδάζουν στο ΤΕΠΑΚ και τα άλλα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.  

Με την πιο πάνω εξέλιξη θεωρείται δεδομένο ότι ο συναγωνισμός για εξασφάλιση μιας υποτροφίας αυξάνεται αφάνταστα τα και θα μεωθεί αισθητά ο αριθμός των φοιτητών του εξωτερικού που παίρνουν υποτροφία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


213