Θα «ξανασώσουν» τις τράπεζες εις βάρος της κοινωνίας;


ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ*

Το θέμα των καταχρηστικών προνοιών και πρακτικών, δηλ. των παρανομιών σε συμβάσεις δανείων ή άλλων συμφωνιών και κατ΄επέκταση χρεώσεων που οι τράπεζες χρησιμοποιούν παράνομα στην Κύπρο για δεκαετίες, είναι στην επικαιρότητα. Για το θέμα, ασχολήθηκα για χρόνια, πριν και μετά το κούρεμμα (Μάρτιο 2013). Με σχολαστικότητα τεκμηρίωνα ότι στη σχέση καταναλωτή (ιδίως δανειολήπτη) με τράπεζα, υπάρχουν πολλές παρανομίες στην συμπεριφορά των τραπεζών, με την κάλυψη των αρμοδίων εποπτικών αρχών και γενικά της εξουσίας. Οι τράπεζες θέλοντας να συνεχιστεί το έγκλημα ζητούσαν από ΜΜΕ να αποκλειστώ και κάποια υπάκουσαν. Τα έσοδα από διαφημίσεις, η εύνοια της εξουσίας και τα κέρδη από συνδεδεμένα δικηγορικά γραφεία υπερτερούν μπροστά στην εφαρμογή της νομιμότητας.  

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας -Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ η οποία τέθηκε σε ισχύ από το 1996 στην Κύπρο!- παρέχει σημαντική προστασία στον αδύνατο καταναλωτή και δεν είναι θέμα επιλογής της Κεντρικής Τράπεζας, ενός Υπουργού, της  Κυβέρνησης, ή της όποιας εξουσίας. Όλοι έχουν υποχρέωση να την εφαρμόζουν στην πράξη (όχι τυπικά) και το κράτος οφείλει να μεριμνά ώστε να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο. Όμως, η υποχρέωση του κράτους για αποτελεσματική εξάλειψη των παρανομιών των κυπριακών τραπεζών, ουδέποτε εφαρμόστηκε. Τόση είναι η αλαζονεία των τραπεζών λόγω  συγκάλυψης από την εξουσία, που πρόνοιες και πρακτικές που βρίσκονται στον ενδεικτικό κατάλογο των απαγορευμένων, στην Κύπρο επιβιώνουν και ανακυκλώνονται στα δάνεια καθημερινώς π.χ. το κόλπο των 360 ημερών ώστε οι τράπεζες να χρεώνουν παράνομα επιπλέον τόκο για 5 μέρες, είναι παράδειγμα πρακτικής που η ΕΕ όρισε παράνομο εξ αρχής, αλλά στην Κύπρο επιβιώνει δεκαετίες! Με πολλές δημόσιες παρεμβάσεις μου, ανέλυα για χρόνια το κόλπο, όχι γιατί είναι η πιο σοβαρή παρανομία αλλά επειδή ως θέμα μαθηματικών δεν επιδέχεται οποιασδήποτε παρερμηνείας. Αν η ξεκάθαρη αυτή παρανομία επιβιώνει, εκεί που υπεισέρχονται φτιαχτές και πληρωμένες ερμηνείες που βολεύουν τις τράπεζες, επικρατεί μαζικό έγκλημα παρανομίας.  

Η Ε.Ε. απαιτεί όπως κάθε κράτος-μέλος μεριμνά «ώστε στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές να μην περιλαμβάνονται καταχρηστικές ρήτρες». Ας απαντήσουν τα κέντρα εξουσίας αν εκπληρώνεται η υποχρέωση μας για «κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα, προκειμένου να πάψει η χρησιμοποίηση των καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται από έναν επαγγελματία (τράπεζα) με καταναλωτές.» Τραγικό μεν αλλά μπροστά στο όργιο παρανομίας, επικρατεί εκκωφαντική σιωπή από αρμόδιες αρχές και εξουσία. Το περιβόητο παράδειγμα του Κεντρικού Τραπεζίτη που ερωτώμενος για τις παρανομίες των τραπεζών, αντέτεινε ότι «δεν χρεώνουν τον ίδιο», έχει ήδη ξεπεραστεί από την πρόσφατη … εξήγηση της Κεντρικής Τράπεζας ότι η ίδια δεν είχε οποιεσδήποτε καταγγελίες για τις παρανομίες των τραπεζών!  

Τώρα γίνεται συζήτηση για τυχόν αναδρομικότητα νέας νομοθεσίας για τις παρανομίες των τραπεζών. Πριν περίπου ένα μήνα, ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ρωτήθηκε από εμένα δημόσια για το πότε και πως θα εξαλειφθούν οι παράνομες καταχρηστικές ρήτρες/πρακτικές των τραπεζών στην Κύπρο. Ο Υπουργός απάντησε ότι «το πρόβλημα σε σχέση με τις καταχρηστικές πρακτικές είναι ότι ήταν νόμιμες και επειδή ακριβώς ήταν νόμιμες η αναδρομική τους διόρθωση δεν είναι πάντα εύκολη. Μπορεί να αλλάξει η παρούσα και η μέλλουσα πρακτική αλλά όχι αυτή του παρελθόντος». Εν ολίγοις, ο Υπουργός θεωρεί ότι οι καταχρηστικές πρακτικές (που για χρόνια προφανώς χρησιμοποιούνται παράνομα αφού είναι καταχρηστικές) δεν μπορεί να εξαλειφθούν επειδή δεν επιτρέπεται η «αναδρομική τους διόρθωση»! Πάντως, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύει στην Κύπρο από το 1996, είτε αρέσει, είτε όχι. Ο ίδιος Υπουργός προώθησε νομοθεσία για τις τράπεζες με «αναδρομική διόρθωση» που αφορούσε δάνεια που έγιναν πριν 20 ή 30 χρόνια και ήταν υπέρ των τραπεζών. Αλλά «αναδρομική διόρθωση» για προστασία της κοινωνίας δεν γίνεται, παρόλον που το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία! Είμαστε ενώπιον πλάνης ή νέας συγκάλυψης του τραπεζικού εγκλήματος;  

Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)- [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter13