Θεόδωρος Στυλιανού: Συμφωνία KES COLLEGE με το SAPIR COLLEGE του Ισραήλ


Επίσης ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι επτά από τους 12 συνολικά κλάδους τού Κολλεγίου είναι αξιολογημένοι – πιστοποιημένοι από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Διευθυντή του KES COLLEGE:

Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε στο τέλος τού φετεινού ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012. Η λειτουργία τής Σχολής μας στο διάστημα αυτό ήταν ομαλή και σταθερός ήταν ο προσανατολισμός στους επιδιωκόμενους στόχους, που δεν είναι άλλοι από την αναβάθμιση των επιπέδων τής προσφερόμενης Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ακαδημαϊκού έτους έγιναν στο Κολλέγιο οι ακόλουθες βελτιώσεις:

(α) Αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών:

Το KES College, ανταποκρινόμενο στη διακήρυξη τής Μπολόνια για Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ακολουθώντας ταυτόχρονα τις οδηγίες τού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει ολοκληρώσει στην περίοδο που μας πέρασε την αλλαγή τού αναλυτικού προγράμματος, με τη γραφή του περιεχομένου τών μαθημάτων όλων τών κλάδων σύμφωνα με την Προσέγγιση τών Μαθησιακών Αποτελεσμάτων.

Η συγγραφή τού περιεχομένου τών μαθημάτων με την Προσέγγιση τών Μαθησιακών Αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τού Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ECTS. Το KES College έχει ήδη εφαρμόσει το Σύστημα ECTS, για όλα τα προγράμματα σπουδών του.

Ανταποκριθήκαμε επίσης θετικά στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εισαγωγή 55λεπτων περιόδων διδασκαλίας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013. Για το σκοπό αυτό έπρεπε να τροποποιήσουμε τα αναλυτικά προγράμματα τών κλάδων σπουδών που είχαν εξαιρετικά πολλές περιόδους διδασκαλίας.

 

Υποβλήθηκε επίσης αίτηση για εγγραφή νέου αναβαθμισμένου και εκσυγχρονισμένου τριετούς κλάδου Σπουδών για την Αισθητική, η οποία έχει εγκριθεί. Ο νέος τριετής Κλάδος για την Αισθητική θα λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Επτά κλάδοι αξιολογημένοι – πιστοποιημένοι από το ΣΕΚΑΠ

Επτά από τους 12 συνολικά κλάδους τού Κολλεγίου είναι αξιολογημένοι – πιστοποιημένοι από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης. Για άλλους δύο κλάδους, τους “Δημοσιογραφία και τις Δημόσιες Σχέσεις” και “Travel and Tourism” έχει υποβληθεί αίτηση για Εκπαιδευτική – Αξιολόγηση Πιστοποίηση και η Σχολή ασχολήθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του ακαδημαϊκού έτους με την ετοιμασία τών σχετικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης. Οι διαδικασίες για την αξιολόγηση τών πιο πάνω κλάδων βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα.

Στα πλαίσια τών αλλαγών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το αναλυτικό πρόγραμμα για τον κλάδο “Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις” έχει αναβαθμιστεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, ώστε να συμπεριλάβει και τις ραγδαίες αλλαγές που παρατηρούνται στον τομέα τής Δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα λόγω της χρήσης τών νέων τεχνολογιών και τού ‘Ιντερνετ.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το KES College προχώρησε στην εργοδότηση Ισραηλινού καθηγητή με εξαιρετικά προσόντα και πείρα, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής τής Ομάδας Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων, η οποία ήδη περιλαμβάνει μόνιμο προσοντούχο προσωπικό.

Το Κολλέγιο μελετά επίσης τη δημιουργία νέων Επαγγελματικών Προγραμμάτων Σπουδών, με στόχο να δώσει περισσότερες διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης στους νέους και να συμβάλει ταυτόχρονα στην ικανοποίηση τών αναγκών τής Αγοράς Εργασίας, σε απόλυτη συμφωνία με τις επιδιώξεις τής Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη τής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

(β) Αναφορικά με την κτηριακή υποδομή και τον εξοπλισμό

Σε συνέχεια των πολλών έργων που έγιναν κατά το περασμένο ακαδημαϊκό έτος (νέα εργαστήρια Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής, Νέα Καφετέρεια και άλλα), φέτος έχουν γίνει έργα για τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας στο κτήριο Ε.

Έχει επίσης δημιουργηθεί στούντιο Εικόνας (Video), στο οποίο θα τοποθετηθεί σύντομα, και σίγουρα πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, τελευταίου τύπου εξοπλισμός, όπως κάμερες, συσκευές για την επεξεργασία ήχου και εικόνας, εξοπλισμός για συνεντεύξεις και άλλα, για τις ανάγκες του κλάδου της Δημοσιογραφίας.

 

(γ) Συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Το KES College ανακοινώνει με υπερηφάνεια, ότι έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τού Ισραήλ SAPIR COLLEGE. Το SAPIR COLLEGE έχει 6 περίπου χιλιάδες φοιτητές και προσφέρει επαγγελματικούς κλάδους σπουδών. Η συμφωνία περιλαμβάνει ανταλλαγές εκπαιδευτικών επισκέψεων ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών, την από κοινού ανάληψη project και άλλα.

 

(δ) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Πέρα από τα καθιερωμένα σεμινάρια για επιμόρφωση τού Διδακτικού και τού Διοικητικού Προσωπικού, προχωρήσαμε φέτος στην ανάπτυξη μόνιμου σχεδίου για την επιμόρφωση του Διδακτικού Προσωπικού. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, προσοντούχοι επισκέπτες καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού θα επισκέπτονται το Κολλέγιο δύο φορές το χρόνο και θα διδάσκουν σε σειρές επιμορφωτικών μαθημάτων για το Διδακτικό Προσωπικό. Η υλοποίηση του Σχεδίου αυτού έχει ήδη αρχίσει με τη διεξαγωγή επιμορφωτικής ημερίδας τον Μάρτιο, σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας.

 

(ε) Δημιουργία Γραφείου Erasmus στο KES COLLEGE

Για καλύτερη συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, έχει δημιουργηθεί στη Σχολή Γραφείο Erasmus, το οποίο στελεχώνεται με μόνιμη λειτουργό. Ο ρόλος τού Γραφείου Erasmus είναι η διευθέτηση ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού στα πλαίσια των διάφορων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που συναποτελούν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά βίου Μάθησης.      

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, φοιτούσαν στο KES COLLEGE 450 φοιτητές και φοιτήτριες, η πλειονότητα των οποίων είναι κύπριοι. Φέτος, αποφοιτούν 127 φοιτητές και φοιτήτριες.

Καταλήγοντας, θα ‘θελα να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για την πρόοδο που έγινε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 και να επαναλάβω τη δεδηλωμένη δέσμευση τής Διεύθυνσης του KES COLLEGE για υπεύθυνη και υψηλού επιπέδου παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Τριτοβάθμιο επίπεδο και για τη διαγραφόμενη ευοίωνη πορεία και στο μέλλον.

Επίσης θα ‘θελα, με αυτή την ευκαιρία, να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες και την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη τού Διοικητικού και Γραμματειακού προσωπικού, τους Υπεύθυνους των Κλάδων Σπουδών, τους Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές για τη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία και την πρόοδο του KES College.

Αυτή η βραδιά όμως, αφιερώνεται στους νέους μας που συμπλήρωσαν φέτος τις σπουδές τους στο Κολλέγιό μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το Κολλέγιο από τον καιρό της ίδρυσής του, προσφέρει επαγγελματικές σπουδές, οι οποίες καταξιώνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών – μελών.

Επιτρέψετέ μου να χαιρετίσω τους φοιτητές μας που αποφοιτούν και να τους πω λίγα λόγια.

Αγαπητοί τελειόφοιτοι,

Πρώτα θέλω να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου για τα αποτελέσματα τών εξετάσεών σας. Από σήμερα σας παραδίνουμε στην αγορά εργασίας. Θεωρώ ότι δουλέψατε σκληρά τα δύο ή τρία ή και τέσσερα χρόνια για να περάσετε όλη τη δοκιμασία που απαιτείται από το Κολλέγιό μας.

Θα ήθελα να σας απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό και μια εκτίμηση για την επιτυχία σας. Όμως να είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τον σκληρό ανταγωνισμό που θα συναντήσετε για να πάρετε μια θέση στην αγορά εργασίας. Είμαι βέβαιος πως έχετε τα εφόδια, τις δυνάμεις και την επιμονή για να κερδίσετε το στοίχημα της ζωής που ξανοίγεται μπροστά σας. Το Κολλέγιό μας δεν θα πάψει να σας παρακολουθεί και να ενδιαφέρεται για μια θέση στην αγορά εργασίας για τον καθένα σας. Μην απογοητευθείτε όταν συναντήσετε δυσκολίες. Σ’ αυτή την περίοδο τής απογοήτευσης και της αβεβαιότητας, ανανεώστε την ελπίδα επαναπροσδιορίζοντας τήν ουσιαστική αντίσταση στην κάθε μορφής βαρβαρότητα. Επιμείνετε στο δρόμο τής ελπίδας.

«Η ζωή μας είναι μόνο μία, και μάλιστα μικρής διάρκειας. Αυτό το θέατρο μπορούμε να το παίξουμε μόνο μια φορά, χωρίς πρόβα, χωρίς δοκιμή. Γι’ αυτό, πρέπει να το παίξουμε όσο γίνεται καλύτερα και για μας τους ίδιους και για όσους αγαπάμε» (Δημήτρης Μπουραντάς).

«Ο Όμηρος κινήθηκε ανέκαθεν εκεί που τελειώνει ο άνθρωπος κι αρχίζει ο Θεός. Δεν αντέγραψε κανένα καράβι και καμμιά φουρτούνα. Ωστόσο, ποτέ καράβια και φουρτούνες δε μας κλυδώνισαν τόσο πειστικά. Το φως της Ελένης, βγαλμένο από το φως όλων των ωραίων γυναικών τής εποχής, μας αγγίζει ακόμη» (Οδυσσέας Ελύτης).

Αγαπητοί μου απόφοιτοι τού Κολλεγίου KES, έχετε τις δυνάμεις και είμαι σίγουρος πως θα νικήσετε, γιατί έχετε τα εφόδια που χρειάζεστε.

Ο Θεός μαζί σας». . .

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


50