Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Παράταση υποβολής αιτήσεων για διοικητικό - ακαδημαϊκό προσωπικό


Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» ανακοινώνει παράταση της υποβολής αιτήσεων για πλήρωση θέσεων διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016:

  • Μια (1) θέση Διοικητικού Λειτουργού, Μόνιμη Θέση.
  • Μια (1) θέση διδάσκοντος στο αντικείμενο: Πληροφορική, Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό Σύντομης Διάρκειας.

Υποβολή Αιτήσεων

  1. Για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στο ηλ. ταχ. info@theo.ac.cy .
  • Για άλλες συναφείς ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Θεολογικής Σχολής, ηλ. ταχ. info@theo.ac.cy ή στην Ιστοσελίδα της Σχολής, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.theo.ac.cy .
  1. Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα.
  • Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.
  1. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη «Αίτηση για τη Μόνιμη θέση Λειτουργού Διοίκησης» ή «Αίτηση για τη θέση Συνεργαζόμενου Ακαδημαϊκού Προσωπικού Σύντομης Διάρκειας», αντίστοιχα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@theo.ac.cy .
  2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, όχι αργότερα από τις 14:00 ώ.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση περιγράφονται στην Ιστοσελίδα στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Σχολής: http://www.theo.ac.cy .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή της Σχολής διάκ. Κυπριανό Κουντούρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theo.ac.cy ή στο τηλέφωνο (+357) 22443065.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


474