Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση ΟΛΤΕΚ


Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ, ανακοινώνει προς όλα τα μέλη της Οργάνωσης ότι η Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 καιώρα 5.30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων«Thalassa»στο κέντρο «Ανδρέας και Μελανή» στην Ακτή του Κυβερνήτη (Governors Beach) με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1.    Λογοδοσία του ΚΔΣ για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε από τoν Πρόεδρο της Οργάνωσης.

2.    Οικονομική έκθεση του προηγούμενου χρόνου από το Γενικό Ταμία της Οργάνωσης, μαζί με τη σχετική έκθεση του Ελεγκτή.

3.    Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη.

4.    Διάφορα.

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ, το αργότερο μέχρι τις 9/6/2013, οκτώ (8) δηλαδή μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση αποτελούν απαρτία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


206