Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις πρόωρες αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών Μέσης


«1. Όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση οφείλουν να μελετήσουν το θέμα σοβαρά και να πάρουν μια οριστική απόφαση. Ανάκληση της αίτησης για πρόωρη αφυπηρέτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή, καθώς δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα τόσο στα σχολεία όσο και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Νοείται ότι η αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση θα υποβάλλεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αφυπηρέτησης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση συνεχίζουν να παραμένουν στη θέση τους μέχρι να πάρουν την επιστολή για την έγκριση της αφυπηρέτησή τους από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


138