Τιμητική Διάκριση Πανεπιστημίου Fredrick για το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci


Ένας από τους στόχους του Πανεπιστημίου Frederick είναι να προσφέρει στους αποφοίτους του όλες τις ευκαιρίες κατάρτισης και εργοδότησης στην ευρωπαϊκή και εγχώρια αγορά, μέσω του Γραφείου Κινητικότητας (και του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci), του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας και του Γραφείου Διασύνδεσης με τον  Επιχειρηματικό Κόσμο.

Στα πλαίσια της δράσης ‘’Κινητικότητα’’ του προγράμματος Leonardo da Vinci, περίπου 80 απόφοιτοι όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου απέκτησαν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ευρώπη.

Η Τιμητική Διάκριση που έλαβε το Πανεπιστήμιο από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (Ι.Δ.Ε.Π.) για την εξαίρετη ποιότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την υλοποίηση του προγράμματος Leonardo da Vinci της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011-2012, δικαιώνει τη συντονισμένη προσπάθεια του Πανεπιστημίου και την έμπρακτη στήριξη των αποφοίτων του, ιδίως κατά τα δύο τελευταία χρόνια, όπου σχεδόν τριπλασιάστηκε ο αριθμός συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, καθώς και το ύψος της αντίστοιχης επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον και με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, η κατάρτιση των αποφοίτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας  είναι προνόμιο που λίγοι κατέχουν και αποτελεί ένα δυνατό κίνητρο για τους εργοδότες.Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Frederick καταφέρνουν ν’ αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και ένα ανταγωνιστικό προβάδισμα στην εγχώρια αγορά εργασίας, προβάλλοντας και εφαρμόζοντας τη νέα τεχνογνωσία που απέκτησαν στο εξωτερικό κατά την κατάρτισή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 10% περίπου των αποφοίτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci, εργοδοτήθηκαν αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα στις ίδιες επιχειρήσεις, στις οποίες εργάζονται ως και σήμερα. Είναι επίσης αρκετοί και εκείνοι που αποφάσισαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους είτε σε Πανεπιστήμια στις χώρες που εργάστηκαν, είτε επιστρέφοντας στο Πανεπιστήμιο Frederick και παρακολουθώντας ένα από τα πολλά προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, 31 απόφοιτοι προερχόμενοι από 11 διαφορετικά προγράμματα σπουδών, θα εργαστούν σε 23 επιχειρήσεις σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick και ακόμα 13 εταίρων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153