Τιμητική διάκριση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Παράρτημα Διπλώματος (DS Label)


Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού διαγωνισμού και μετά από υποβολή πρότασης του Γραφείου Κινητικότητας Erasmus σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, απονεμήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τιμητική διάκριση για το Παράρτημα Διπλώματος (DiplomaSupplementLabel). Πιο συγκεκριμένα, το DS Label αποτελεί τιμητική διάκριση που πιστοποιεί την ορθή χορήγηση του Παραρτήματος Διπλώματος από ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) απονέμει τις τιμητικές διακρίσεις DS Labels σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία χορηγούν ορθά το Παράρτημα Διπλώματος (DiplomaSupplement – DS).

Το Παράρτημα Διπλώματος (DiplomaSupplement – DS) αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο το οποίοχορηγείται δωρεάν, αυτόματα, σε μια ευρέως διαδομένη γλώσσα σε όλους τους απόφοιτους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, προπτυχιακού επιπέδου και μεταπτυχιακού επιπέδου (Mάστερ), μαζί με το πτυχίο τους. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πτυχίου ή διπλώματος αλλά επισυνάπτεται σε αυτό και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητό σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα έκδοσής του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παράρτημα Διπλώματος μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.cut.ac.cy/erasmus/diploma/

Επιπλέον, μετά από προκήρυξη Ευρωπαϊκού διαγωνισμού για ανανέωση του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (ErasmusUniversityCharter) και υποβολή πρότασης εκ μέρους του Γραφείου Erasmus, απονεμήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ο νέος πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+.

Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στο νέο Πρόγραμμα Erasmus+ που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014, καθότι παρέχει το γενικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσα από τις οποίες ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να διενεργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Η τελική απόφαση για τη χορήγηση του Πανεπιστημιακού Χάρτη έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τις συστάσεις της EUC (Επιτροπής Αξιολόγησης).

Η Πολιτική του Τεχνολογικού Κύπρου ( ErasmusStatementPolicy) αναφορικά με τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus βρίσκεται διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cut.ac.cy/erasmus/charter-statement-policy/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


88