Τιμητική επιλογή του Λέκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Νεάπολις δρος Μάριου Αργυρίδη


Ο Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Δρ Μάριος Αργυρίδης έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο Τομέα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας να συμμετάσχει στη Δράση IS1210 με θέμα «Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST.

Ο Δρ Αργυρίδης θα συμμετάσχει στη Διαχειριστική Επιτροπή της εν λόγω Δράσης ως Εκπρόσωπος της Κύπρου. Το πρόγραμμα IS1210 έχει στόχο να οργανώσει και να συντονίσει τους ειδικούς που ασχολούνται με τις κοινωνικοπολιτισμικές επιδράσεις σε θέματα σωματικής αυτοεικόνας και ικανοποίησης. Η ομάδα των ειδικών θα μπορούν να ερευνήσουν και να δημιουργήσουν προγράμματα παρέμβασης για αντιμετώπιση του φαινομένου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο σύνδεσμο της Δράσης http://appearancematters.eu/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


150