Την ατζέντα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ενέκριναν μεταξύ άλλων οι 28 Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ


 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-  Το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με "μια νέα ατζέντα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση", σύμφωνα με την Εσθονική Προεδρία, η οποία έχει ως γενικό στόχο τον εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, "ώστε να συμβαδίζει με το ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, οι 28 ενέκριναν κείμενο συμπερασμάτων "για την ανάπτυξη του σχολείου και την άριστη διδασκαλία". Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της εξασφάλισης υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης για όλους, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των ηγετών των σχολείων και τη μετάβαση προς μια πιο αποτελεσματική, δίκαιη και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Το Συμβούλιο επίσης ενέκρινε σύσταση για την παρακολούθηση των αποφοίτων ως τρόπο για να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με το τι κάνουν οι απόφοιτοι μετά την αποχώρησή τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τα συμπεράσματα και η σύσταση ακολουθούν τις ανακοινώσεις της Κομισιόν της 30ης Μαΐου 2017 σχετικά με την ανάπτυξη του σχολείου και την άριστη διδασκαλία και σχετικά με την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Νωρίτερα, το Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση σχετικά με ένα σχέδιο κανονισμού σχετικά με το Σώμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Ο κανονισμός αποσκοπεί "στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ευρώπη, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα εθελοντισμού ή εργασίας σε ευεργετικά σχέδια σε ολόκληρη την Ευρώπη".

Επιπλέον το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού ενέκρινε συμπεράσματα για την έξυπνη εργασία για τους νέους. Τα συμπεράσματα προτείνουν τη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών για την ανάπτυξη της πρακτικής εργασίας των νέων, της έρευνας για τη νεολαία και των πολιτικών για τη νεολαία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης το πώς μπορεί να βοηθήσει η ΕΕ να τα αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα της νεολαίας στην ΕΕ. Η Προεδρία θα διαβιβάσει τα βασικά μηνύματα αυτής της συζήτησης σε επιστολή προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Mailis Reps, υπουργός Εκπαίδευσης και Έρευνας της Εσθονίας, σε δηλώσεις της μετά το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της υποστήριξης και της συμμετοχής νέων Ευρωπαίων.

"Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα λαμπρό ευρωπαϊκό μέλλον, πρέπει να γνωρίζουμε τις ανησυχίες των νέων Ευρωπαίων και να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να τις αντιμετωπίσουμε. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε στους νέους τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να επιτύχουν τη ζωή τους σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο", ανέφερε.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


107