Την Τρίτη τα αποτελέσματα Β΄ Ανάθεσης Διαγωνισμού για διδασκαλία στα KIE


Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της Β' Ανάθεσης του πιο πάνω Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15.2.2 (ΜΕΡΟΣ Α) των σχετικών Εγγράφων.

Ανακοινώνεται, επίσης, ότι το πρωί της Τετάρτης, 26 Σεπτεμβρίου 2018, θα κληθούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 των Εγγράφων του εν λόγω Διαγωνισμού, οι Ανάδοχοι με βάση τα αποτελέσματα, για παραλαβή και υπογραφή της Σύμβασης ή της τροποποίησης της Σύμβασής του , αναλόγως, στο Συντονιστικό ΚΙΕ της επαρχίας, την οποία δήλωσαν στην αίτησή τους.

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της Β' Ανάθεσης είναι η Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με λεπτομέρειες και επεξηγήσεις.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

113