Το 85,5% των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας βρίσκουν απασχόληση στην ΕΕ, το 81,3% στην Κύπρο


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΚΥΠΕ)- Το 2018, για τους πτυχιούχους ηλικίας 20-34 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που είχαν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τα τρία προηγούμενα έτη, το ποσοστό απασχόλησης ανερχόταν σε 85,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Το ίδιο ποσοστό στην Κύπρο ανέρχεται σε 81,3%, κατατάσσοντας την στη 5η θέση από το τέλος της κλίμακας αλλά εξακολουθεί να είναι σχετικά κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ.
Ο μέσος όρος στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το ποσοστό το 2017 και 1,4 εκατοστιαίες μονάδες κάτω από το προηγούμενο υψηλό σημείο του 86,9% το 2008.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης πρόσφατων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2018 ήταν η Μάλτα (96,7%), οι Κάτω Χώρες (94,8%), η Γερμανία (94,3%) και το Λουξεμβούργο (94,0%). Αντίθετα, υπήρχαν τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ όπου το ποσοστό ήταν μικρότερο από 80%: Ισπανία (77,9%), Κροατία (75,2%), Ιταλία (62,8%) και Ελλάδα (59,0%).
Σύμφωνα με την Eurostat, οι νέοι με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και ήταν γενικά καλύτερα προστατευμένοι από τους κινδύνους της ανεργίας από τους συνομηλίκους τους που εισήλθαν στην αγορά εργασίας με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


591