Το 94% των Κυπρίων χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση κακή έως πολύ κακή


Η επιδείνωση της κατάσταση της οικονομίας ανησυχεί τους Κύπριους, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το παρόν και το μέλλον, κυρίως για την απασχόληση, ενώ οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα που προκύπτει από την πανευρωπαϊκή φθινοπωρινή έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ 3 και 18 Νοεμβρίου.

Η έρευνα επιβεβαιώνει και τους δύο διαφορετικούς κόσμους σήμερα στην Ευρωζώνη, με τους λαούς του βορρά να εμφανίζονται σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι, αν και αυτοί αρχίζουν πλέον να παρατηρούν με ανησυχία τις εξελίξεις, και τους λαούς του νότου να εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι λόγω της οικονομικής κρίσης και των προγραμμάτων λιτότητας. Οι πλέον απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι είναι οι Έλληνες, ενώ ακολουθούν οι Ισπανοί, οι Κύπριοι και οι Πορτογάλοι.

Συγκεκριμένα, το 94% των Κυπρίων (99% των Ελλήνων) χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση στη χώρα κακή έως πολύ κακή, ενώ μόνο το 6% εκφράζει αντίθετη άποψη. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο της ΕΕ ήταν 72% και 27%. Ανάλογη απαισιοδοξία επικρατεί στην Ισπανία (98%). Μάλιστα, για τους επόμενους 12 μήνες το 75% των Κυπρίων (76% των Ελλήνων) προβλέπει νέα επιδείνωση, ενώ μόνο το 6% προβλέπει βελτίωση.

Απαντώντας σε ερώτηση για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, οι Κύπριοι σε ποσοστό 50% (77% στην Ελλάδα) την χαρακτηρίζουν κακή έως πολύ κακή, ενώ το 50% την χαρακτηρίζει καλή έως πολύ καλή. Στην ΕΕ ο μέσος όρος ήταν 63% (καλή) και 35% (κακή).

Για την κατάσταση της απασχόληση το 96% των Κυπρίων (100% των Ελλήνων) τη χαρακτηρίζει κακή έως πολύ κακή, ενώ σε υψηλά ποσοστά επίσης κινούνται οι απαντήσεις των Ισπανών 98%) και των Πορτογάλων (95%). Στην ΕΕ το 20% τη χαρακτηρίζει καλή και το 79% κακή. Για τους 12 επόμενους μήνες μόνο το 10% προβλέπει βελτίωση της κατάστασης στην Κύπρο στον τομέα της απασχόλησης, ενώ το 45% προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση.

Για την επαγγελματική τους κατάσταση οι Κύπριοι σε ποσοστό 30% την χαρακτηρίζουν καλή έως πολύ καλή και 34% κακή έως πολύ κακή. Στην ΕΕ υπερτερούν σαφώς με 53% οι θετικές απαντήσεις έναντι 30% των αρνητικών.

Στην ερώτηση σε ποιά κατεύθυνση κινείται η χώρα, το 80% των Κυπρίων (88% στην Ελλάδα) θεωρεί ότι βρίσκεται σε λάθος πορεία, ενώ μόνο το 4% πιστεύει ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα είναι σύμφωνα με τους Κύπριους η ανεργία (73%) και η κατάσταση της οικονομίας (55%).

Δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση

Εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση έχει σήμερα το 16% των Κυπρίων (7% των Ελλήνων), ενώ το 76% απάντησε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 91%.

Δύσπιστοι εμφανίζονται οι Κύπριοι και έναντι του πολιτικού κόσμου με το 88% (94% στην Ελλάδα) να απαντάει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα, ενώ εμπιστοσύνη έχει το 9% (5% στην Ελλάδα)/

Αναφορικά με τα μέσα ενημέρωσης οι Κύπριοι έχουν εμπιστοσύνη σε ποσοστό 42% στην τηλεόραση, 52% στο γραπτό τύπο και 39% στο ιντερνέτ. Δεν έχουν εμπιστοσύνη σε ποσοστό 49% στην τηλεόραση, 47% στο γραπτό τύπο και 33% στο ιντερνέτ.

Τέλος, το 57% των Κυπρίων δεν έχει εμπιστοσύνη στους εκλεγμένους σε τοπικό επίπεδο (δήμοι) ενώ εμπιστοσύνη έχει το 38%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα ήταν 77% και 22%.

Στην ΕΕ

Στην ΕΕ το 85% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν επίσης να θεωρούν την ΕΕ ως τον πλέον αποτελεσματικό φορέα, περισσότερο και από και τις εθνικές κυβερνήσεις, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Η ανεργία (48%), η γενικότερη οικονομική κατάσταση (37%), ο πληθωρισμός (24%) και το δημόσιο χρέος (17%) είναι τα τέσσερα κυριότερα προβλήματα που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι σε εθνικό επίπεδο, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, ο πληθωρισμός θεωρείται σαφώς ως το σοβαρότερο πρόβλημα (44%).

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ αυτή τη στιγμή είναι η γενικότερη οικονομική κατάσταση (53%), η ανεργία (36%) και η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (32%).

Τέλος, οι απαντήσεις των Ευρωπαίων σχετικά με την κατάσταση της εθνικής οικονομίας τους διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ τα τρία τέταρτα του πληθυσμού στη Σουηδία και τη Γερμανία πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση είναι καλή, με την άποψη αυτή συμφωνεί ποσοστό χαμηλότερο από 10% σε δέκα κράτη μέλη και χαμηλότερο από 2% στην Ισπανία και την Ελλάδα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


134