Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχεδιάζει διαδικτυακά μαθήματα που θα προσφέρονται ως MOOCs


Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση (European Association for Distance Teaching Universities, EADTU), εταίροι από 11 χώρες δρομολόγησαν την πρώτη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα ανοικτών, μαζικών, διαδικτυακών μαθημάτων (Massive Open Online Courses, MOOCs). Τα MOOCs είναι προγράμματα σύντομης διάρκειας, πανεπιστημιακού επιπέδου, που προσφέρονται διαδικτυακά, χωρίς κόστος, σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει.
Μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας www.OpenupEd.eu που έχει σχεδιαστεί για την πρωτοβουλία αυτή, η EADTU, μέλος της οποίας είναι και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στοχεύει στην προώθηση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης, και της προσφοράς ευέλικτων, διαδικτυακών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και του παραγωγικού ιστού.
Στην πρώτη φάση του πανευρωπαϊκού αυτού σχεδίου, προσφέρονται, 40 περίπου μαθήματα, με ευρύ θεματολόγιο, σε 12 γλώσσες. Τα πανεπιστήμια-εταίροι είναι εγκατεστημένα στις ακόλουθες χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Τουρκία και Ισραήλ.
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως μέλος της EADTU, συμμετέχει στην πρωτοβουλία σχεδιάζοντας διαδικτυακά μαθήματα που θα προσφέρονται ως MOOCs μέσω της συγκεκριμένης πανευρωπαϊκής πλατφόρμας. Περισσότερα θα ανακοινωθούν σύντομα.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.OpenupEd.eu
Το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_el.htm

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


152