Το Ανώτατο ακύρωσε την προαγωγή της επιθεωρήτριας Φυσικής Αγωγής Ελευθερίας Χατζηστεφάνου


Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προαγωγή της Ελευθερίας Χατζηστεφάνου η οποία προήχθη από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στη θέση Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Φυσική Αγωγή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Την προσφυγή κατέθεσε ο Νεόφυτος Παπαϊωάννου  Τι επίμαχο σημείο ήταν η γνώσεις μιας ξένης γλώσσας.

Το  www.paideia-news.com παραθέτει πιο κάτω τα κύρια σημεία της απόφασης. Κυρίαρχο θέμα εκείνο της  γνώσης ξένης γλώσσας:

«Υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις, που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία, αφού τις εξέτασε, αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει για προαγωγή τρεις υποψηφίους, μεταξύ των οποίων τον αιτητή και το ενδιαφερόμενο μέρος. Η Επιτροπή, στην οποία διαβιβάστηκε η ΄Εκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αφού εξέτασε ένσταση που υπέβαλε το ενδιαφερόμενο μέρος εναντίον της και του Καταλόγου των προτεινομένων για προαγωγή, η οποία αφορούσε την ορθότητα των στοιχείων της αρχαιότητάς του, την αποδέχτηκε και έλαβε υπόψη της, κατά την εξέταση της νομιμότητας της Έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ολόκληρη την αναγνωρισμένη εκπαιδευτική του υπηρεσία. Στη συνέχεια, η Επιτροπή, αφού μελέτησε τους Προσωπικούς Φακέλους των υποψηφίων, διαπίστωσε ότι αυτοί κατείχαν όλα τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης προσόντα. Σημείωσε δε, μεταξύ άλλων, ότι:-

«8.6 Πληρούν την παράγραφο 2 (6) του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία απαιτείται 'πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες'. ΄Ολοι οι υποψήφιοι έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα:

- Ο υποψήφιος Παπαϊωάννου Νεόφυτος έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, εφόσον πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ο υποψήφιος Σαμάρας Παρασκευάς έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, εφόσον κατέχει πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διαπίστωση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Η υποψήφια Χατζηστεφάνου Ελευθερία έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, εφόσον πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε πρόγραμμα σπουδών με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική.»

Φαίνεται ότι δόθηκε μεγάλη σημασία στη βεβαίωση του Αρμενικού Ινστιτούτου ότι το πρόγραμμα σπουδών που οδήγησε στην απονομή του τίτλου του ενδιαφερομένου μέρους είχε γίνει στην Αγγλική, χωρίς, όμως, να διερευνηθεί εάν το συγκεκριμένο Ινστιτούτο ήταν, όντως, ακαδημαϊκού επιπέδου και, ειδικότερα, εάν ήταν αγγλόφωνο. Η απουσία αναγνώρισης του τίτλου από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., η οποία σημειώθηκε από την ίδια την Επιτροπή, δημιουργεί πρόσθετα ερωτηματικά, όχι ως προς το περιεχόμενό του αλλά ως προς την επάρκειά του για σκοπούς διαπίστωσης της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής, που είναι το ζητούμενο.

Θεωρώ ότι, υπό τις περιστάσεις, απαιτείτο περαιτέρω έρευνα.  Όπως έχει, κατ' επανάληψη, νομολογηθεί, η Επιτροπή έχει υποχρέωση να διερευνά όλα τα στοιχεία και να διαπιστώνει η ίδια εάν αυτά αποδεικνύουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και να δίνει, προς τούτο, σχετικές εξηγήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, καταλήγω ότι, στην παρούσα περίπτωση, δεν έχει διεξαχθεί, είτε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή είτε από την Επιτροπή, η αναγκαία, υπό τις περιστάσεις, έρευνα αναφορικά με την κατοχή από το ενδιαφερόμενο μέρος της απαιτούμενης πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Η προσφυγή επιτυγχάνει, με έξοδα υπέρ του αιτητή, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή.

Η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται, με βάση το ΄Αρθρο 146.4(β) του Συντάγματος.

Αυτούσια η απόφαση του Ανωτάτου στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


196