Το Ανώτατο απέρριψε την προσφυγή των 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων για τα δίδακτρα


Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των τριών Πανεπιστημίων Frederick, Ευρωπαϊκού και Λευκωσίας, με την οποία ζητούσαν δήλωση του δικαστηρίου ότι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  που στάλθηκε με επιστολή του και  η οποία παραλήφθηκε από στις 24.11.11 είναι άκυρη και χωρίς νομική ισχύ. Με την επιστολή,  το Υπουργείο Παιδείας όρισε επαναφορά του ύψους των διδάκτρων που οι σπουδαστές των αιτητών πανεπιστημίων καταβάλλουν, στο επίπεδο των εγκεκριμένων διδάκτρων του 2010-201.

 Θέση των τριών πανεπιστημίων ήταν ότι  η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας λήφθηκε, μεταξύ άλλων, αντισυνταγματικά, παράνομα, αυθαίρετα και κατά παράβαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης. 

«Οι αιτητές είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και παραπονούνται επειδή ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού με την προαναφερόμενη απόφαση του καθόρισε το ύψος των διδάκτρων των ιδιωτικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στο ίδιο ύψος διδάκτρων που οι σπουδαστές κατέβαλαν, ως εγκεκριμένα δίδακτρα για το προηγούμενο έτος 2010-2011». 

Ολόκληρη η απόφαση του Ανωτάτου στο έγγραφο που ακολουθεί:  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


116