Το Ανώτατο απέρριψε την προσφυγή του Αβραάμ Σέπου εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή του Αβραάμ Σέπου εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου.Ο αιτητής ζητούσε όπως ακυρωθεί η απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του για παραχώρηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Το Ανώτατο έκρινε, πως η απόρριψη του αιτήματος του Αβραάμ Σέπου στη βάση των προνοιών του άρθρου 14(γ) του περί Συντάξεων Νόμου ήταν νόμιμη, όσο και αν σε προηγούμενες περιπτώσεις, η απόφαση του Συμβουλίου ήταν διαφορετική.  

Η προσφυγή δεν ευσταθεί και απορρίπτεται με €1.000 έξοδα. Η προσβαλλόμενη απόφαση επικυρώνεται.

Ολόκληρη η απόφαση στο έγγραφο που ακολουθεί:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


124