Το CIIM ζητά να προσλάβει Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό


Το CIIM - Cyprus International Institute of Management ζητά να προσλάβει Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία μικρής διάρκειας σεμιναρίων για θέματα διαχείρισης της τάξης και μεθόδων διδασκαλίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν σχετική και πολυετή επαγγελματική πείρα. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 12/04/2019.

Για αιτήσεις στο: [email protected]  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter219