Το δεύτερο μνημόνιο κυοφορείται μέσα στο πρώτο


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α ΠΟΛΗ*  

 Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει δεύτερο μνημόνιο. Το ζητούμενο είναι πότε θα μας επιβληθεί τυπικά ως νέα σύμβαση, ή άτυπα υπό τη μορφή νέων μέτρων και αποκοπών στα πλαίσια της υφιστάμενης συμφωνίας. Η ανωτέρω πρόβλεψη δεν γίνεται επειδή ο υποφαινόμενος θέλει να παίξει το ρόλο της Κασσάνδρας, αλλά προκύπτει σαφώς από το περιεχόμενο του  μνημονίου. Αντιγράφουμε κατωτέρω το προοίμιο του 2ου κεφαλαίου της ελληνικής μετάφρασης του εγγράφου για τεκμηρίωση των προβλέψεων μας.

Δημοσιονομικός Τομέας

«Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης των εσόδων ή αύξησης των κοινωνικών δαπανών που απαιτούνται λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών επιπτώσεων, η κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διατήρηση των στόχων του προγράμματος μεταξύ άλλων με τη μείωση των ελαστικών δαπανών.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα έσοδα σε μετρητά που υπερβαίνουν τις προβλέψεις του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έκτακτα κέρδη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους. Εάν υπάρξει υπέρ απόδοση των μέτρων, στο βαθμό που κρίνεται μόνιμο, αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα κατά τα τελευταία έτη.

 

Από το κείμενο προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Οι συντάκτες θεωρούν  δεδομένο ότι τα επιβαλλόμενα μέτρα θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας αφού μιλούν για δυσμενείς μακροοικονομικές επιπτώσεις..

2. Ως αποτέλεσμα της ύφεσης που θα φέρουν οι αποκοπές δαπανών και οι απανωτοί φόροι, η Τρόικα προ-επιβάλλει στην Κυπριακή Δημοκρατία τη δέσμευση για λήψη πρόσθετων μέτρων στην πολύ πιθανή περίπτωση της μη απόδοσης των ποσών που προ-υπολογίζεται ότι θα πάρουν από τους φόρους και τις αποκοπές που επιβλήθηκαν στο τέλος του 2012..

3. Στην απίθανη περίπτωση που τα έσοδα υπερβούν τις προβλέψεις, η Τρόικα επιβάλλει όπως τα επιπλέον ποσά καταλήξουν στους δανειστές και όχι στην ανάπτυξη ή στη μείωση των βαρών που θα υποστεί ο κυπριακός λαός.

4. Η αναφορά του μνημονίου σε «έκτακτα κέρδη» που επίσης θα καταλήξουν στους δανειστές, φωτογραφίζει τα χρήματα που θα εισπράξει η Κυπριακή Δημοκρατία από τα συμβόλαια εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου. Και αυτά θα καταλήξουν στον κορβανά της Τρόικας. Ούτε λέξη για χρηματοδότηση μέτρων ανάπτυξης.

5. Η Τρόικα δεν αφήνει τίποτε στη τύχη. Έτσι ακόμα και στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση της μακρόχρονης υπέρ-απόδοσης των μέτρων, αυτό δεν θα οδηγήσει σε μείωση των μέτρων πού ήδη έχουν ληφθεί, αλλά στη μείωση της ανάγκης νέων μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσθετα μέτρα είναι δεδομένα και αυτό που είναι συζητήσιμο είναι η έκταση τους.

Το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει από το κείμενο του μνημονίου είναι ότι ακόμα και αν η οικονομία ανακάμψει, τα χρήματα θα πηγαίνουν στους δανειστές και ο λαός θα δυστυχεί. Στόχος του μνημονίου είναι η ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ των πλουσίων και η εξάλειψη της μεσαίας τάξης της Κύπρου.

 

*ΒΓΓ ΑΚΙΔΑ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


108