Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της ΕΕΥ για αφυπηρέτηση της Φιλολόγου Παναγή


Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα υπόθεση και απόφαση

Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018 με την οποία αποφασίστηκε η αφυπηρέτηση της ως Καθηγήτριας Μέσης Εκπαίδευσης (Φιλόλογος) χχχχχ Κωνσταντίνου . 

Σε συντομία τα πραγματικά γεγονότα της περίπτωσης, έχουν ως ακολούθως:

Η αιτήτρια είναι μόνιμη καθηγήτρια Φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση.  Αρχικά διορίστηκε ως αντικαταστάτρια κατά περιόδους το 1995 και ακολούθως με σύμβαση κατά περιόδους από το 1999 - 2001 και επί δοκιμασία στη μόνιμη θέση Καθηγήτριας Φιλολογικών από την 1/9/2001.  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του ημερομηνίας 29/5/2018, υπέβαλε εισήγηση προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (εφεξής "Ε.Ε.Υ.") για αφυπηρέτηση της αιτήτριας λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας της, με βάση το άρθρο 42(1) (στ) των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και η Ε.Ε.Υ. στη συνεδρία της ημερομηνίας 8/8/2018, αποφάσισε να ενημερώσει την αιτήτρια για την πιο πάνω εξέλιξη.  Επιπλέον, αποφάσισε να καλέσει την αιτήτρια για να ακούσει τις θέσεις της ή να εκθέσει γραπτώς τις παραστάσεις της και απέστειλε σχετική επιστολή προς την αιτήτρια ημερομηνίας 10/8/2018.  Στη συνεδρία της ημερομηνίας 27/8/2018, η Ε.Ε.Υ. ενημέρωσε ότι η αιτήτρια έχει εκθέσει γραπτώς τις παραστάσεις της μέσω του δικηγόρου της στις 24/8/2018.

Ακολούθως η Ε.Ε.Υ. στη συνεδρία της ημερομηνίας 4/9/2018, αφού μελέτησε όλα τα σχετικά, αποφάσισε με βάση το άρθρο 42 (1) (στ) της σχετικής Νομοθεσίας την αφυπηρέτηση της αιτήτριας από 6/9/2018 και την ενημέρωσε σχετικά.  Εναντίον της πιο πάνω απόφασης, η αιτήτρια καταχώρησε την παρούσα προσφυγή. 

Ολόκληρη η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στο πιο κάτω έγγραφο: 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


293