Το έργο και η προσφορά της Αστυνομικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012


 

Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα υπερηφάνειας σας υποδέχομαι στη φετινή τελετή αποφοίτησης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. Η τελετή αυτή, διοργανώνεται με την ευκαιρία της επίσημης λήξης του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012, της αποφοίτησης 59 νέων αστυνομικών της Σειράς Εκπαίδευσης Αρ. 146, καθώς και της απονομής Τιμητικών Βραβείων στους διακριθέντες αποφοίτους Αστυνομικούς των Σειρών Εκπαίδευσης 143, 144 και 145 οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους.

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, ως το κατεξοχήν κέντρο παροχής αστυνομικής εκπαίδευσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών μας, αλλά και στη διάπλαση ορθολογιστικών στάσεων και συμπεριφορών. Εδώ καλλιεργούνται αρχές και αξίες, εμπεδώνεται η επαγγελματική συνείδηση, διασαφηνίζεται η φιλοσοφία που διέπει τις σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης και προάγονται οι συλλογικές μορφές δράσης για διασφάλιση των βασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης, δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας.

           

Ως λογική συνεπαγωγή των πιο πάνω επισημάνσεων, απορρέουν οι εξής παραδοχές πάνω στις οποίες εδράζονται τα προγράμματα και το περιεχόμενο σπουδών της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. Οι εμφάσεις και η βαρύτητα μετατοπίζονται από το θεωρητικό στο πρακτικό, από τη γνώση ως πληροφορία και δεξιότητα στο στοχασμό και στη μεταγνώση. Η έννοια μάθηση δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση περιορισμένης εμβέλειας εφήμερης γνώσης, που απλώς συσσωρεύεται στη μνήμη και ανακαλείται μέχρι την απάλειψή της, την αμφισβήτηση ή την αναίρεσή της. Περιλαμβάνει ασφαλώς το στοιχείο της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά, ταυτόχρονα, εμπλουτίζεται με βαθύ συναισθηματικό, ψυχικό, ηθικό και πνευματικό φορτίο και διευρύνεται με τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις του προσώπου ως ολότητας. Έτσι, αναδεικνύεται η δυναμική σχέση μεταξύ της γνώσης, της νόησης και του συναισθήματος, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται οι κεκτημένες γνώσεις για την κατανόηση και ερμηνεία των εκάστοτε πραγματικοτήτων της ρευστής κοινωνίας του σήμερα, υπό το πρίσμα, ασφαλώς των βιωματικών εμπειριών του καθενός. Κατά συνέπεια, η συνεχής ανασύνθεση και ο μετασχηματισμός της γνώσης των εννοιών και των νοητικών σχημάτων οδηγούν νομοτελειακά στην κριτική σκέψη, στην ενόραση και στον αναστοχασμό, στη διαφοροποίηση του τρόπου θεώρησης του κόσμου, του βίου και των συμπεριφορών του καθενός ως ανθρώπου και ως φορέα εξουσίας στην προκειμένη περίπτωση.

Οι στοχεύσεις αυτές εξυπηρετούνται μόνο με την προσφορά ευκαιριών εμπειρικής, αυθεντικής και ενεργητικής – βιωματικής μάθησης, καθώς και την ενεργό εμπλοκή και ενασχόληση των σπουδαστών με πραγματικά, ρεαλιστικά και αληθή ή τουλάχιστον αληθοφανή προβλήματα και καταστάσεις που συνάδουν με τις κοινωνικές πραγματικότητες και τις εναλλαγές της σύγχρονης μεταμοντέρνας εποχής.


Κυρίες και κύριοι,

Θα αποτελούσε, εκ μέρους μου παράλειψη αν δεν επισημάνω, ως ευτυχή συγκυρία, τη χρονική σύμπτωση της τελετής αποφοίτησης και του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου κατά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία σε λίγες μόνο μέρες.

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία θα αποτελέσει ιστορικό γεγονός αλλά και πρόκληση για την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, αφού θα έχουμε την τιμή να αναλάβουμε την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, γνωστής ως CEPOL.

Προτού απευθυνθώ στους αποφοίτους να μου επιτρέψετε να εκθέσω δειγματικά και ακροθιγώς τα πεπραγμένα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, για να αποκομίσετε μια γενική εικόνα του έργου που επιτελείται σ’ αυτή.

 

(α)       Ακαδημαϊκά προγράμματα / εκπαιδεύσεις

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012, πραγματοποιήθηκαν 68 Εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, εργαστήρια και ημερίδες, τα οποία παρακολούθησαν 1483 μέλη μας, όλων των βαθμίδων. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, άλλα τρία (3) εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού περιεχομένου προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν 48 λειτουργοί διαφόρων Κρατικών Υπηρεσιών.

 

(β)       Αναγνώριση Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου ως ισότιμες Πανεπιστημιακού Επιπέδου

Ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του προγράμματος Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών που πραγματοποιήσαμε τον Οκτώβριο του 2010, αριθμός πανεπιστημίων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, προχώρησαν φέτος στην αξιολόγησή του και αναγνώριση ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS), που ισοδυναμούν μέχρι και με δύο (2) έτη πανεπιστημιακών σπουδών.

 

(γ)        Υιοθέτηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Από φέτος, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει στην Αστυνομική Ακαδημία μία πλήρη περιβαλλοντική πολιτική με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλα τα μέλη μας, από την αυγή της σταδιοδρομίας τους.

 

Αποφοιτούντες Αστυνομικοί, αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ολοκλήρωση απόψε της τριετούς εκπαιδευτικής σας διαδρομής αφήνετε ένα χώρο στον οποίο είχατε την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας, να αποκτήσετε σημαντικά εφόδια και να θωρακιστείτε με ηθικές αρχές και αξίες, που σας έχουν καταστήσει ικανούς, είμαι βέβαιος, να διεκπεραιώσετε το πολύπλευρο, πολυδιάστατο και απαιτητικό έργο του αστυνομικού.

Σε μία ευνομούμενη πολιτεία, το κράτος, δικαίως, αναμένει από τους πολίτες να σέβονται τους θεσμούς του. Ωστόσο ο σεβασμός προς τους θεσμούς του κράτους κερδίζεται μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι θεσμοί αποτελούν πρότυπο αξιοκρατίας, ισονομίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η Αστυνομία, όπως και κάθε άλλος θεσμός του κράτους, οφείλει να προάγει αυτές τις αξίες. Όντας Λειτουργοί της Αστυνομίας, αυτού του πολυσήμαντου θεσμού για κάθε κράτος, πρέπει όλοι μας να υιοθετούμε πλήρως, ως στάση ζωής και επαγγελματικής συνείδησης τις αξίες αυτές. Υπογραμμίζω ιδιαίτερα την πραγμάτωση της αδιάφθορης αξίας της αξιοκρατίας ως αναχώματος κατά του ασύδοτου παραγοντισμού και της υπονόμευσης οικουμενικών αξιών.

Τη σημασία που έχει η αξιοκρατία στο πολίτευμα της δημοκρατίας τονίζει ο μεγάλος ιστορικός της αρχαιότητας Θουκυδίδης γράφοντας στον Επιτάφιο του : «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι μπροστά στους νόμους για τις ιδιωτικές τους διαφορές. Ως προς τα δημόσια αξιώματα, όμως, προτιμώνται όσοι ξεχωρίζουν σε κάποιο τομέα για την ικανότητά τους και όχι γιατί ανήκουν σε κάποια τάξη».

Σας προτρέπω λοιπόν, να επιτελείτε τα καθήκοντα σας με ανιδιοτέλεια, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και αντικειμενικότητα. Χωρίς αμφιταλαντεύσεις και σκοπιμότητες, χωρίς αλαζονεία και έπαρση και πάντοτε με γνώμονα τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτήσατε. Σας εύχομαι καλή και ευδόκιμο υπηρεσία στην κοινωνία των πολιτών. Είμαι βέβαιος πως θα ανταποκριθείτε με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής μας που σας περιμένουν.

Θα ήθελα με την ευκαιρία της αποψινής τελετής να ευχαριστήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τον Αρχηγό Αστυνομίας και την υπόλοιπη ηγεσία για την αδιάλειπτη στήριξη και συμπαράσταση που μας προσέφεραν αφειδώς και άνευ όρων.

 

Ευχαριστίες απευθύνω επίσης,

Στο διοικητικό και πολιτικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και στους επισκέπτες λέκτορες και το πολιτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, για την ευσυνείδητη, διαρκή και αξιέπαινη προσφορά τους.

Στους σπουδαστές, για τη δημιουργική συμμετοχή τους, το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν, αλλά και τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν κατά τη φοίτησή τους.

Τέλος, θερμές ευχαριστίες απευθύνω στους αστυνομικούς εκπαιδευτές, οι οποίοι, κάτω από αντίξοες συνθήκες, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, πρόσφεραν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους με ανιδιοτέλεια, αφοσίωση και επαγγελματισμό. Απέδωσαν, ταυτόχρονα, ανάλογη σημασία στην αθέατη πτυχή και στα μη μετρήσιμα επιτεύγματα∙ μονολεκτικά στην ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Λειτούργησαν δηλαδή, και ως συμπαραστάτες, σύμβουλοι και καθοδηγητές των σπουδαστών, «σμιλεύοντας ψυχές» σύμφωνα, με την απίστευτη για τα σημερινά δεδομένα, παραίνεση του Κωστή Παλαμά στο ομώνυμο ποίημα του «Στο Δάσκαλο». Τους ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό, γιατί όσοι κάνουν τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων δεν είναι ’κείνοι που τους εκπαιδεύουν και τους μαθαίνουν μόνο∙ μα είναι εκείνοι που τους εμπνέουν κιόλας.

Ευχαριστώ και όλους εσάς εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας.

*Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Ανώτερος Αστυνόμος.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
75