Το Εurogroup χαιρετίζει το αίτημα της Κύπρου για χρηματοδοτική στήριξη


Αναφέρει ότι αναγνωρίζει ότι ένα πρόγραμμα προσαρμογής φαίνεται δικαιολογημένο στο παρόν στάδιο και ότι σκέφτεται να ανταποκριθεί θετικά. Επίσης, χαιρετίζει την αίτηση της Κύπρου για οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ.

Οι Υπουργοί καλούν την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τις κυπριακές αρχές και το ΔΝΤ να συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις ανάγκες χρηματοδότησης, και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, υπό το φως του πολύ δύσκολου εξωτερικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις από τις αναταραχές της αγοράς.

Προσθέτει ότι με βάση μια εκτίμηση των αναγκών, η οικονομική στήριξη από τη ζώνη του ευρώ θα παρέχεται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προσαρμογής, με βάση τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις κυπριακές αρχές και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Μαΐου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, με τις κυπριακές αρχές και το ΔΝΤ. Μετά που θα έχει επιτευχθεί μια συμφωνία με τις κυπριακές αρχές, το πρόγραμμα θα εγκριθεί από το Eurogroup, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, στη βάση της αξιολόγησης από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, των χρηματοδοτικών αναγκών και των προϋποθέσεων που πρέπει να συνοδεύουν τη βοήθεια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Eurogroup είναι πεπεισμένο πως η εφαρμογή του προγράμματος αυτού θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις της οικονομίας με αποφασιστικό τρόπο και θα επιτρέψει στην Κύπρο να επιτρέψει σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα βασίζεται σε φιλόδοξα μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων κεφαλαιουχικών ελλείψεων και τη διατήρηση της ευρωστίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης και της συρρίκνωσης, εκεί όπου χρειάζεται. Επίσης, θα βασίζεται σε μια αποφασιστική δράση για δημοσιονομική προσαρμογή για να στηρίξει την εν εξελίξει διαδικασία της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Τέλος, θα βασίζεται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, επιτρέποντας τη χαλάρωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται από το EFSF ή το ESM στη βάση των χρηματοδοτικών μέσων.

Καταλήγοντας, το Eurogroup σημειώνει ότι προσβλέπει σε μια γρήγορη ανταπόκριση από το ΔΝΤ για την αίτηση της Κύπρου μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εσωτερικών διαδικασιών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


105