Το G C School of Careers θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο Μαθηματικό και Αθλητικό Σχολείο


Το ιδιωτικό σχολείο G C School of Careers ανακοινώνει τη λειτουργία δύο νέων σχολείων του Μαθηματικού και του Αθλητικού από το Σεπτέμβριο 2015.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του σχολείου: 

«Η λειτουργία των δύο σχολείων αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων ταλαντούχων παιδιών, με απώτερο στόχο την ακαδημαϊκή, και μεταγενέστερα την επαγγελματική τους υπεροχή στα πεδία ενδιαφέροντός τους.

Η πρώτη τάξη του Μαθηματικού Σχολείου θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2015 για παιδιά με εξαιρετική ικανότητα και ενδιαφέρον στα μαθηματικά. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενδυνάμωση των μαθηματικών ικανοτήτων των παιδιών, την εμβάθυνση της κατανόησης της μαθηματικής τους σκέψης, καθώς και τη συμμετοχή τους σε αξιόλογους διαγωνισμούς και προγράμματα.

Η ίδρυση του Αθλητικού Σχολείου το Σεπτέμβριο του 2015, αποσκοπεί στο να δώσει σε μαθητές αθλητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης την ευκαιρία να αναπτύξουν σε μέγιστο βαθμό τις αθλητικές τους επιδόσεις χωρίς να στερούνται υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση.  Σημαντικός αριθμός διδακτικών ωρών θα αφιερώνονται κάθε βδομάδα σε προπόνηση προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες των παιδιών. Η προπόνηση θα γίνεται από εξειδικευμένους προπονητές για το κάθε άθλημα.

Τόσο το Μαθηματικό όσο και το Αθλητικό Σχολείο θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του G C School of Careers. Δικαίωμα εγγραφής θα έχουν παιδιά που τηρούν τα κριτήρια εισδοχής όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τη Διεύθυνση του G C School of Careers. Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου www.gcsc.ac.cy.

Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του σχολείου στο τηλέφωνο 22464400».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


136