Το Γυμνάσιο Ομόδους μετονομάζεται σε Γυμνάσιο και ΤΕΣΕΚ Ομόδους


 Αρχίζει η λειτουργία των ειδικοτήτων «Γαλακτοκομία-Τυροκομία» και «Οινοποιία» με τη νέα σχολική χρονιά 

Τη μετονομασία του Γυμνασίου Ομόδους σε Γυμνάσιο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ομόδους, όπως και την εισαγωγή και λειτουργία των ειδικοτήτων της «Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας» και «Οινοποιίας» στο πρόγραμμα του Γυμνασίου, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ).

Η απόφαση αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής της Κυβέρνησης που στόχο έχει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τη στήριξη των μη αστικών περιοχών, μέσα από τη δημιουργία συνθηκών για αύξηση της πρόσβασης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και για παραμονή των νέων στην περιοχή καταγωγής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ειδικότητες της «Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας» και «Οινοποιίας» θα λειτουργήσουν από τη σχολική χρονιά 2019-2020, στις εγκαταστάσεις του εξατάξιου Γυμνασίου Ομόδους, το οποίο θα αποτελεί πλέον μεικτό σχολείο, προσφέροντας προγράμματα Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι, μέσα από ειδικό πρόγραμμα, θα αξιοποιηθούν και τα οινοποιεία και τυροκομεία που βρίσκονται στην περιοχή Ομόδους, για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

14