Το HPC-LEAP προσφέρει 15 υποτροφίες Marie- Sklodwska Curie για σπουδές διδακτορικού επιπέδου


 Το HPC-LEAP προσφέρει 15 υποτροφίες Marie- Sklodwska Curie για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα πεδία: Κβαντική Χρωμοδυναμική στο πλέγμα, Υπολογιστική Ρεολογία περίπλοκων ροών, Υπολογιστική Βιολογία, Μοντελοποίηση και αλγόριθμοι, και Αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες υπολογιστών υψηλής απόδοσης. Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους από όλο τον κόσμο με συναφές επιστημονικό υπόβαθρο και  ενδιαφέρον στην υπολογιστική επιστήμη. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα γίνουν δεκτοί σε δύο ευρωπαϊκά ιδρύματα της κοινοπραξίας HPC-LEAP και θα λάβουν διπλό διδακτορικό πτυχίο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους. 

Η υποτροφία περιλαμβάνει ένα επίδομα διαβίωσης των περίπου € 3.110 ανά μήνα, επίδομα κινητικότητας 600 ευρώ το μήνα και επίδομα οικογενείας μέχρι 500 ευρώ το μήνα.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 θα ληφθούν πλήρως υπόψη. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή θα θεωρηθούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, τις απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HPC-LEAP: www.hpc-leap.eu και  http://hpc-leap.eu/index.php/application/overview.html ή επικοινωνήστε με το  Γραφείο  Μεταπτυχιακού Προγράμματος του HPC-LEAP. 

Γραφείο Μεταπτυχιακού Προγράμματος HPC-LEAPEJD 

20 Κωνσταντίνου Καβάφη οδό  2121 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: +357 22 208 660 

www.hpc-leap.eu 

Email: graduate.office@hpc-leap.eu

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


163