Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για υποτροφίες για σπουδές στο Βέλγιο


Η Περιφέρεια Βρυξελλών – Βαλλονίας (Νότιο Βέλγιο) προσφέρει υποτροφίες για πραγματοποίηση σπουδών ή έρευνας διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου σε Πανεπιστήμια του Νοτίου Βελγίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013/2014 και 2014/2015.

Οι σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς έρευνας του Marshall Plan 2.Green: Μεταφορές και εξοπλισμός μεταφορών, Μηχανολογία, Βιολογικές Επιστήμες, Αγρο-βιομηχανία, Αεροδιαστημική και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση της σχετικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα  http:www.wbi.be/fr/services/obtenir-bourse-dexcellence-suivre-formation-haut-niveau-wallonie-ou-bruxelles#.UuowH ή να αποτείνονται τηλεφωνικώς στο +004021340685 (Ms Gabrela Dobre).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Μαρτίου 2014.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147