Το ΙΚΥ Ελλάδος προκηρύσσει θέσεις υποτροφιών


 Το ΙΚΥ Ελλάδος προκηρύσσει θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 προς:

(α)    Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή μεταδιδακτορική έρευνα.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών και η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Ιουνίου 2014, και  

(β)    Παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. 

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η τελευταία ημερομηνία υποβολής  είναι η 30η Μαΐου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες/και εξασφάλιση αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.iky.gr
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


136