Το Ινστιτούτο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για θέση Συντονιστή Ερευνητικών Έργων


Το Ινστιτούτο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τη θέση του Συντονιστή Ερευνητικών Έργων από επαγγελματίες με άριστες διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες με κύριο στόχο το συντονισμό συγκεκριμένων ερευνητικών έργων του Ινστιτούτου Κύπρου.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουνίου 2015.

Λεπτομερής περιγραφή της θέσης, των κριτηρίων επιλογής και η διαδικασία για υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμα στο http://jobboard.cyi.ac.cy/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


105