Το Ινστιτούτο Κύπρου εκπαιδεύει το καλοκαίρι φοιτητές για Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων


Η δραστηριότητα χρηματοδοτείται από το PRACE (Partnership  of Advanced Computing in Europe)

Το PRACE, στα πλαίσια του προγράμματος Summer for HPC, στηρίζει την  εκπαίδευση φοιτητών σε υπολογιστικά ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είκοσι διακεκριμένοι φοιτητές έχουν επιλεχθεί να δουλέψουν για δύο μήνες σε προγράμματα τα οποία σχετίζονται με τη Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία και την χρήση υπερ-υπολογιστών. Το Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Κύπρου (Computation-based  Science and Technology Research Center – CaSToRC) επιλέχθηκε να φιλοξενήσει δύο από τους είκοσι φοιτητές οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το PRACE κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι δύο φοιτητές βρίσκονται ήδη στο Ινστιτούτο Κύπρου και για δύο μήνες θα τύχουν εξειδικευμένης εκπαίδευσης  από τους ερευνητές του  CaSToRC στη βελτιστοποίηση αλγορίθμων για τους υπερ-υπολογιστές BlueGene/Q και των NVIDIA γραφικών καρτών (GPUs), υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Κωνσταντίας Αλέξάνδρου και του Επίκουρου Καθηγητή Γιάννη Κουτσού.

Οι δύο φοιτητές είναι: 1) O Conor Larkin, απόφοιτος του Trinity College του Δουβλίνου, ο οποίος από τον Οκτώβριο του 2015 θα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής  στο Πανεπιστήμιο τουCambridge. 2) Ο SimonP freundschuh, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρώτο Master’s στην Υπολογιστική Επιστήμη το 2014 στοChalmers University of Technology της Σουηδίας και τώρα βρίσκεται στο πρώτο έτος του δεύτερου Master’s στη Φυσική (επίσης στο Chalmers), το οποίο είναι ένα διετές πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσει το 2016.

Οι Simon Pfreundschuh (αριστερά) και Conor Larkin (δεξιά) σε ώρα εκπαίδευσης από τον Jacob Finkenrath, μεταδιδακτορικό συνεργάτη του CaSToRC (κέντρο).

Το PRACE είναι ένας Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός αποτελούμενος από 25 κράτη-μέλη, των οποίων τα συμμετέχοντα  εθνικά ερευνητικά ιδρύματα δημιούργησαν μια παν-ευρωπαϊκή υποδομή  Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων. Η υποδομή αυτή παρέχει μόνιμες, παγκοσμίου κλάσης υπηρεσίες στα Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων σε επιστήμονες και ερευνητές προερχόμενους από τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο. Το Ινστιτούτο Κύπρου, μέσω του  CaSToRC αποτελεί μέλος του PRACE εκπροσωπώντας την Κύπρου σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό συνεταιρισμό από το 2010.

Το Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει προγράμματα πρακτικής άσκησης (internships) τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ινστιτούτου ΚύπρουHR@cyi.ac.cy , 22208600. 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153