Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών παρουσιάζει έξι νέα βιβλία


H έκδοση κυκλοφορεί στη σειρά Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας και πρόκειται για ένα μνημειώδες έργο. Είναι ένα εκτενές αφηγηματικό δημώδες κείμενο του 17ου αιώνα, το οποίο έχει ως θέμα το βενετοτουρκικό πόλεμο των ετών 1645-1669 και του οποίου συγγραφέας είναι ένας Κύπριος μοναχός, ο Ιωακείμ Κύπριος ο καντσελλιέρης. Η έκδοση υπογράφεται από τον δρα Αναστάσιο Καπλάνη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο αποτελείται από 912 σελίδες και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Πρόλογο του καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά, Εισαγωγή, Στοιχεία για το χειρόγραφο και τον συγγραφέα του, την edition princeps του κειμένου, Πλήρη πίνακα λέξεων, Γλωσσάριο, Ευρετήριο κύριων ονομάτων, Βιβλιογραφία, Φωτογραφικό υλικό και Γενικό Ευρετήριο.

2. Charles Perrat -Jean Richard, Bullarium Cyprium Vol. III [Κυπριακές Βούλλες τόμ. III] , Texts and Studies in the History of Cyprus, LXVIII, Λευκωσία 2012.

Η έκδοση αποτελεί απότοκο της συνεργασίας δύο έγκριτων μεσαιωνολόγων, των Charles Perrat και Jean Richard με τη συνεργασία του καθηγητή της Μεσαιωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Christopher Schabel, o οποίος και εξέδωσε τους δύο προηγούμενους τόμους. Το βιβλίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 1316- 1378 και οι παπικές επιστολές προσφέρουν πλούσια στοιχεία προσωπογραφικού, θρησκευτικού και τοπωνυμικού υλικού που αφορούν στην Κύπρο. Το έργο αποτελείται από 548 σελίδες και περιλαμβάνει Ευρετήριο ονομάτων και Ευρετήριο τόπων.

3. James Petre, Crusader Castles of Cyprus [Σταυροφορικά κάστρα της Κύπρου], Texts and Studies in the History of Cyprus, LXIX, Λευκωσία 2012.

Το βιβλίο αποτελεί διδακτορική διατριβή του James Petre και αναφέρεται στις Σταυροφορικές οχυρώσεις και στα φρούρια της Κύπρου κατά τη χρονική περίοδο 1191-1489, όταν βασίλευε στη μεγαλόνησο η δυναστεία των Lusignan. Το έργο αποτελείται από 459 σελίδες και διανθίζεται με πλούσιο και έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Περιλαμβάνει επίσης Γλωσσάριο οχυρωματικής ορολογίας, Βιβλιογραφία και Ευρετήριο κύριων ονομάτων και τόπων.

4. M. Balard, W. Duba, Chr. Schabel, Actes de Famagouste du notaire génois Lamberto di Sambuceto (déc. 1299- sept. 1300] [Συμβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν στην Αμμόχωστο του Γενουάτη Lamberto di Sambuceto (Δεκ. 1299-Σεπτ. 1300], Texts and Studies in the History of Cyprus, LXX, Λευκωσία 2012.

Η έκδοση αυτή, όπως αναφέρουν οι τρεις εκδότες Balard, Duba και Schabel, έρχεται να συμπληρώσει τους πέντε τόμους με συμβολαιογραφικές πράξεις, που είχαν εκδοθεί το 1980 στη Γένουα. Οι συμβολαιογραφικές πράξεις κατά τη χρονική περίοδο 1299 έως 1300 του Γενουάτη νοταρίου Lamberto di Sambuceto δεν προσθέτουν μόνο στην ιστορία της πόλης της Αμμοχώστου, αλλά ταυτόχρονα μαρτυρούν ότι η πόλη αυτή είχε καταστεί ένας πραγματικός πόλος του διεθνούς εμπορίου κατά το πρώτο ήμισυ του 14ου αιώνα. Το βιβλίο αποτελείται από 357 σελίδες και περιλαμβάνει Ευρετήριο κύριων ονομάτων και τόπων.

5. Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Τα έθιμα του θανάτου στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου [Traditional death customs in Cyprus], Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, LV, Λευκωσία 2012.

Η εν λόγω έκδοση της φιλολόγου-ερευνήτριας Καλλιόπης Πρωτοπαπά έρχεται να συμπληρώσει τα έθιμα του κύκλου της ζωής, μετά τις δύο εκδόσεις που έχουν προηγηθεί για τα έθιμα του γάμου και τα έθιμα της γέννησης. Το υλικό του βιβλίου για τα έθιμα του θανάτου αντλείται κυρίως από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών και από το Λαογραφικό Αρχείο. Καταγράφονται συνολικά σε δεκαεπτά κεφάλαια τα έθιμα του θανάτου και μελετώντας τα κανείς γνωρίζει τον συναισθηματικό κόσμο και τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου από την αρχαιότητα ως σήμερα. Το βιβλίο αποτελείται από 559 σελίδες και περιλαμβάνει Παράρτημα, Γλωσσάριο, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο χωριών και πόλεων, Γενικό Ευρετήριο και διανθίζεται από ασπρόμαυρο φωτογραφικό υλικό.

6. Από την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου [Elements of the Intangible Cultural Heritage of Cyprus], Έκδοση Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, Λευκωσία 2012.

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών ως καθ' ύλην αρμόδιο τμήμα, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στη Σύμβαση για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή τις ζωντανές παραδόσεις ή δραστηριότητες που έχουν κληροδοτηθεί από τους προγόνους μας. Μέσα στα πλαίσια αυτά εξεδόθη και το εν λόγω έργο από τους δύο προαναφερόμενους φορείς και με χορηγό το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης. Το έργο αποτελείται από 156 σελίδες με εισαγωγικά σημειώματα των προϊσταμένων των εμπλεκόμενων φορέων, επτά κεφάλαια όπου σχολιάζονται όλα τα είδη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και παραρτήματα. Τέλος η έκδοση διανθίζεται από πλούσιο και έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Τα κείμενα για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά συντάχθηκαν από τις φιλολόγους Α. Ξενοφώντος, Α. Γιάγκου και Κ. Κωνσταντίνου, με πηγή ως επί το πλείστον το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


228