Το KES College σε Ευρ. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο του Erasmus+


Το KES College, σε συνεργασία με άλλα έξι ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Παροχέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης EfVET, συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την ονομασία PECVET (Partnership for ECVET), το οποίο υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα PECVET περιστρέφεται γύρω από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ECVET. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ετοιμασία Ενοτήτων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για συγκεκριμένα επαγγέλματα και τον τρόπο αξιολόγησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Εργοδοτών και της Βιομηχανίας,, τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών και άλλα. 

Μεταξύ 14 και 16 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Trondheim της Νορβηγίας συνάντηση της Συντονιστικής Ομάδας του Έργου, στην οποία έγινε ανασκόπηση της πορείας του Έργου και προγραμματισμός των περαιτέρω ενεργειών. Η συνάντηση έγινε στις εγκαταστάσεις του Νορβηγικού Σχολείου BYÅSEN VIDERGÅENDE SKOLE.

Η επόμενη συνάντηση της Συντονιστικής Ομάδας του Έργου θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία μεταξύ 13 και 15 Νοεμβρίου 2019. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα πραγματοποιηθεί επιπλέον, δραστηριότητα ενημέρωσης των εμπλεκομένων και του κοινού για τα αποτελέσματα του Έργου που θα επιτευχθούν μέχρι τότε.

Στη συνάντηση στο Trondheim, το KES College εκπροσωπήθηκε από τον Υπεύθυνο για Ακαδημαϊκά Θέματα κύριο Δημήτρη Εγγλεζάκη.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

87