Το ΚΥΣΑΤΣ έχει επισπεύσει τις διαδικασίες του για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού


Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού, το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών του και την επίσπευση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων αναγνώρισης.

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ανακοινώνει  ότι σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών του:  Από τις 4884 αιτήσεις που κατατέθηκαν κατά την τριετία 2010-2012, διεκπεραιώθηκαν οι 4729 ενώ εκκρεμούν μόνο 155 αιτήσεις.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του  ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. καθ. Μάριος Μαυρονικόλας, (φωτογραφία) το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα ενισχύσει τις ανωτέρω προσπάθειές του με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης που προσφέρει.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


377