Το μάθημα των Νέων Ελληνικών και οι Παγκύπριες Εξετάσεις


ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ*  

Μας ανησυχούν έντονα και μας προβληματίζουν τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων τόσο στο μάθημα των Νέων Ελληνικών όσο και στα άλλα φιλολογικά μαθήματα. Ο μέσος όρος επιτυχίας στα Νέα Ελληνικά, ο οποίος το 2012 κατήλθε στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο των 8,88, είναι ιδιαίτερα απογοητευτικός.

Έγιναν προσπάθειες να δικαιολογηθούν τα αποτελέσματα αυτά με επιχειρήματα όπως: Είναι μάθημα στο οποίο εξετάζονται υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, εκατοντάδες οι λευκές κόλλες (πλήρης αδιαφορία των μαθητών), αρκετές εκατοντάδες οι υποψήφιοι που πήραν πολύ χαμηλό βαθμό, (ίσως υπολογίζοντας ποιο βαθμό χρειάζονται για να πάρουν το «10» στο μάθημα, συνυπολογιζομένων και των βαθμών των τετραμήνων). Μιλήσαμε για την ήσσονα προσπάθεια κάποιων μαθητών, για τη συρρίκνωση του προφορικού λόγου των εφήβων μας, για τη μη καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το χρησιμοθηρικό πνεύμα της εποχής μας που αναπόφευκτα επηρεάζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας και για άλλα πολλά. Σίγουρα όλα αυτά τα επιχειρήματα έχουν βάση αλλά δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζουν.  

Θα πρέπει να μας προβληματίσει όμως και το εξεταστικό δοκίμιο των Νέων Ελληνικών τόσο σε επίπεδο διαδικασίας σύνταξής του όσο και στην ουσία του περιεχομένου του.

Θέση του ΣΕΚΦ είναι ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής των Θεματοθετών πρέπει να είναι μάχιμοι συνάδελφοι που διδάσκουν το μάθημα και διαθέτουν ικανοποιητική εμπειρία. Νομίζω είναι αναντίλεκτο ότι δεν μπορεί να είναι θεματοθέτες συνάδελφοι οι οποίοι δεν δίδαξαν ποτέ το συγκεκριμένο μάθημα. Έντονος προβληματισμός υπάρχει και για το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι Επιτροπές των Θεματοθετών.

Για τους πιο πάνω λόγους τόσο ο ΣΕΚΦ όσο και η ΟΕΛΜΕΚ έχουμε ζητήσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή μας φυσικά, για τη μελέτη του όλου συστήματος των Παγκυπρίων Εξετάσεων και την ετοιμασία διορθωτικών παρεμβάσεων.  

Μία ουσιαστική θέση του ΣΕΚΦ είναι ότι οι διορθωτές των εξεταστικών δοκιμίων πρέπει να διδάσκουν στην Γ΄ Λυκείου και να είναι άριστοι γνώστες του διδακτικού τους αντικειμένου. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και οι οδηγίες για τη διόρθωση των εξεταστικών δοκιμίων πρέπει να είναι σαφείς και  κατανοητές από όλους ανεξαιρέτως τους διορθωτές.

Μ’ αυτές τις πρώτες γενικές σκέψεις ως ΣΕΚΦ χαιρετίζουμε το σημερινό συνέδριο και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του. Ως Σύνδεσμος Φιλολόγων θα αναμένουμε τα πορίσματά του συνεδρίου, τα οποία θα αποτελέσουν βασική τροφή στον προβληματισμό του Συνδέσμου για τις διορθωτικές παρεμβάσεις που θα πρέπει άμεσα να γίνουν στα θέματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων και ειδικότερα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

*Χαιρετισμός του προέδρου του ΣΕΚΦ στο Σεμινάριο – Εργαστήριο «Το μάθημα των Νέων Ελληνικών και οι Παγκύπριες Εξετάσεις»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


216