Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης παραχωρεί τέσσερις υποτροφίες για ΜΒΑ


ΚΥΠΕ -  Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (Mediterranean Institute of Management -ΜΙM) προσφέρει τέσσερις υποτροφίες ύψους €1.142 έκαστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας) στους υποψήφιους και υποψήφιες που θα εξασφαλίσουν την ψηλότερη βαθμολογία στην εξέταση εισδοχής του Προγράμματος ΜΒΑ 2019-2020 (αγγλόφωνο βραδινής φοίτησης) που θα διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2019.

Το ΜΙM υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί την πρώτη σχολή διοίκησης στην Κύπρο.
 
Οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2019. Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΜ www.mim.ac.cy.
 
Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις ενότητες. Αρχίζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2020. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας με μέγιστο ποσό €2.565 και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά ενότητα.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη (τηλέφωνο 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]) ή στη Λειτουργό του ΜΙΜ κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (τηλέφωνο 22806106 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]).





Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter










369