Το ΜΙΔ δέχεται αιτήσεις για Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση


Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) δέχεται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση 2016-2017 (μερικής φοίτησης). Το ΜΙΔ είναι δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εργαζομένους στον ιδιωτικό και το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να ετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο εννοιών, αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν όλες τις απαραίτητες διευθυντικές γνώσεις και δεξιότητες.   Προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα ειδίκευσης είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και αρχίζει στις 9 Φεβρουαρίου 2016 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2017. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτήρια του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.  Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν επίσης τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας στον κλάδο ειδίκευσής τους και να την υποβάλουν τον Οκτώβριο του 2017.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι €3.426 και καταβάλλεται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό €2.565.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου που απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www .mim.ac.cyή στα τηλ.: 22806117, 22806166, 22806128.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


63