Το νέο σύστημα προαγωγών στη Δ.Υ. θα εφαρμοστεί το 2019 και το νέο σύστημα αξιολόγησης το 2018


Στο νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο έχει συμπεριληφθεί διάταξη ώστε από την εφαρμογή του νόμου να θα προκύπτει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας εργοδοτούμενου, αξιωματούχου ή της σύνταξης συνταξιούχου.

Σειρά αλλαγών στα νομοσχέδια και τους κανονισμούς για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας παρουσίασε σήμερα ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.
Η Επιτροπή άρχισε σήμερα τη συζήτηση των νομοσχεδίων και κανονισμών για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας που επανακατατέθηκαν από την Κυβέρνηση στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, αφότου εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Πετρίδης είπε πως τα νομοσχέδια επανεξετάστηκαν νομοτεχνικά, η Κυβέρνηση συνεργάστηκε εντατικά με τη Νομική Υπηρεσία ώστε να μην προκύψει θέμα αντισυνταγματικότητας ή άλλα νομικά κωλύματα, ενώ έγιναν και πρόσθετες αλλαγές που κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν.
Σε δηλώσεις του, ο Υφυπουργός είπε πως θα δοθεί χρόνος στη Βουλή για να μελετήσει εκ νέου τα νομοσχέδια, αν και δεν έγιναν σημαντικές αλλαγές, πέραν του νέου σχεδίου αξιολόγησης.
Εξήγησε ακόμα πως η μεταρρύθμιση που αφορά το νέο σύστημα προαγωγών μετατίθεται για ένα χρόνο, λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε με την ψήφιση των νομοσχεδίων. Το νέο σύστημα προαγωγών θα εφαρμοστεί το 2019 και το νέο σύστημα αξιολόγησης για να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στο νέο σύστημα προαγωγών θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2018 είπε, προσθέτοντας ότι ο λόγος είναι ότι χρειάζεται να εκπαιδευτούν 1200, να εξηγηθεί το σύστημα στους εργαζομένους και γενικότερα να «στηθεί το σύστημα».
Ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Πετρίδης είπε πως «κάθε μεγάλη αλλαγή φέρνει αναστάτωση. Αν δεν είμαστε έτοιμοι ως Πολιτεία, είτε ως κράτος, είτε ως Βουλή να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους αναστατώσεις τότε αδυνατίζει την προσπάθειά μας για την οποιαδήποτε μεταρρύθμιση».
Ειδικότερα για το νομοσχέδιο που αφορά το κρατικό μισθολόγιο, ο κ. Πετρίδης είπε πως η Κυβέρνηση «θέλει να καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο διότι αφορά τη βιωσιμότητα της οικονομίας της χώρας», και πρόσθεσε πως η νομοθετική ρύθμιση παρέχει βεβαιότητα στο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Είπε ακόμα ότι η νομοθετική ρύθμιση του κρατικού μισθολόγιο αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο, την οποία λαμβάνουν υπόψη οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και πως η αναβάθμιση της οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα θα οδηγήσει σε φθηνότερο δημόσιο δανεισμό και σημαντική βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Για τις εξουσίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, είπε πως «ο ρόλος της ΕΔΥ μετατρέπεται περισσότερο σε εποπτικός σε σχέση με την τήρηση των διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας, των δημοσιοποιήσεων, του συστήματος αξιολόγησης, της διαφάνειας, αλλά μειώνεται σημαντικά το ενδεχόμενο οποιασδήποτε αυθαιρεσίας ή εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων».
Από την πλευρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης είπε «η σημερινή επανακατάθεση της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας πέρασε μέσα από μια μεγάλη πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν παρατηρηθεί χειρισμοί που δεν ήσαν και οι καλύτεροι». Εξηγήσεις, είπε, υπάρχουν πολλές και θα πρέπει κάποιος να τις δει υπό τις συνθήκες που ετοιμάστηκαν οι νομοθεσίες».
Ο κ. Κληρίδης σημείωσε πως τα νομοσχέδια έχουν περάσει από τον αναγκαίο νομοτεχνικό έλεγχο κι έχει βρεθεί ότι με τις νέες ρυθμίσεις δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε προβλήματα.
Πρόσθεσε πως η Νομική Υπηρεσία είχε εντατικές διαβουλεύσεις με την εκτελεστική εξουσία για να αντιμετωπιστούν κάποια από τα προβλήματα που είχαν διαφανεί «έστω και καθυστερημένα, έστω και εκ των υστέρων, σε κάποιες περιπτώσεις όμως δεν μπορούσαν να μείνουν απαρατήρητα χωρίς διόρθωση».
Όπως εξήγησε, βασική έγνοια της Νομικής Υπηρεσίας ήταν το θέμα της ποσόστωσης. «Έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα κοινή συναινέσει και με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει η συγκεκριμένη βαθμολόγηση γίνεται με πολύ πιο αυστηρά και συγκεκριμένα κριτήρια στην απουσία οποιασδήποτε ποσόστωσης».
Ανέφερε ακόμα ότι έχουν γίνει και άλλες ρυθμίσεις που ήταν δυνατόν να εγείρουν θέματα συνταγματικά και να κινδυνέψουν διαδικασίες προαγωγής.
Το μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Αντώνης Βασιλειάδης, είπε πως με την εφαρμογή της νομοθεσίας η ΕΔΥ είναι έτοιμη να αναλάβει τα νέα καθήκοντα που της ανατίθενται.
Οι αλλαγές στα νομοσχέδια
Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο έχει συμπεριληφθεί διάταξη ώστε να καθίσταται σαφές ότι από την εφαρμογή του νόμου δεν θα προκύπτει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας εργοδοτούμενου, αξιωματούχου ή της σύνταξης συνταξιούχου.
Όσον αφορά το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση υποψηφίων για προαγωγή, διατμηματική προαγωγή και πρώτο διορισμό και προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία, αναδιατυπώθηκαν διατάξεις ώστε να αποκλείονται από υποψήφιοι για σκοπούς διατμηματικής προαγωγής ή προαγωγής, υπάλληλοι με χαμηλή βαθμολογία στις τρεις τελευταίες αντί δύο, ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους.
Παράλληλα έχει μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του νομοσχεδίου, ώστε το νέο σύστημα προαγωγών να τεθεί σε εφαρμογή το 2019 δεδομένου ότι θα προηγηθεί η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων με πρώτο έτος έναρξης το 2018.
Ταυτόχρονα, από τους Κανονισμούς για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έχουν διαγραφεί όλες οι αναφορές που αφορούσαν την ποσόστωση, μετά κι από τις υποδείξεις του Γενικού Εισαγγελέα, και έχει αναδιατυπωθεί ο Κανονισμός 6 στον οποίο έχουν περιληφθεί χαρακτηρισμοί/προδιαγραφές για την αξιολόγηση των υπαλλήλων σε διάφορες βαθμολογίες, ανάλογα με την απόδοσή τους.
Επίσης, σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα νομοσχέδια έχει διαγραφεί η απαίτηση για την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών της προφορικής συνέντευξης, για πρακτικούς λόγους.
Ακόμα, έχουν περιληφθεί πρόνοιες με βάση τις οποίες θα περιληφθούν και τα κρατικά πανεπιστήμια στους φορείς στους οποίους η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα ετοιμασίας των δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση για πλήρωση των θέσεων εισδοχής, καθώς και να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της διεξαγωγής της εν λόγω γραπτής εξέτασης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στους φορείς ετοιμασίας των δοκιμίων, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στα κρατικά πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.
Όσον αφορά το νομοσχέδιο για την απόσπαση των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών του δημοσίου δικαίου παραμένει ως είναι κατατεθειμένο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν παρατηρήσεις από τη Νομική Υπηρεσία.
Τέλος, αποσύρεται το νομοσχέδιο που επεδίωκε να καταστήσει πιο αυστηρές και επιτακτικές τις διατάξεις που αφορούν την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων.
Φέρνουν εισηγήσεις τα κόμματα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, είπε πως η μεταρρύθμιση καλύπτει τρία σημαντικά ζητήματα: πρώτον, με το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο διασφαλίζεται σε βάθος χρόνου η δημοσιονομική σταθερότητα και η αποφυγή του κινδύνου δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Δεύτερον, το θέμα της κινητικότητας και της εναλλαξιμότητας δίδει την ευκαιρία από εσωτερικές μετακινήσεις να καλύπτονται τυχόν ανάγκες σε διάφορα τμήματα ή υπηρεσίες του κράτους και τρίτον το θέμα της αξιολόγησης και των προαγωγών, που κινείται στην κατεύθυνση για περισσότερη αξιοκρατία και μείωση υποκειμενικών κριτηρίων κατά την πρόσληψη και προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
«Είναι μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος», ανέφερε ο κ. Νεοφύτου, σημειώνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα ενός σύγχρονου κράτους για να διασφαλίζει την προοπτική του.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ανέφερε ότι την ερχόμενη Δευτέρα δεν θα είναι στην ατζέντα τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην εκτελεστική εξουσία και στην Νομική Υπηρεσία να τοποθετηθούν επί των ερωτημάτων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι τις προσεχείς βδομάδες, το αργότερο τους προσεχείς ένα με δύο μήνες, πρέπει με τη συναίνεση όλων τα νομοσχέδια να σταλούν στην Ολομέλεια.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας, ωστόσο είπε πως «μετά που κατακάθισε ο επικοινωνιακός κουρνιαχτός της Κυβέρνησης φαίνεται η γύμνια με την οποία ετοιμάστηκαν κάποια νομοσχέδια».
Όπως ανέφερε, μετά από «μεγάλο κοιλοπόνημα» η Κυβέρνηση έχει ευθυγραμμιστεί με νομικές επισημάνσεις της Νομικής Υπηρεσίας που ήταν και επισημάνσεις του ΑΚΕΛ, για κραυγαλέες αντισυνταγματικότητες που υπήρχαν στα νομοσχέδια.
Συνέχισε λέγοντας ότι το ΑΚΕΛ θα μελετήσει τα νομοσχέδια και θα προβεί σε εισηγήσεις, ενδεχομένως να καταθέσει και τροπολογίες, για βελτιώσεις αλλά «η πραγματικότητα είναι ότι σε κάποια ζητήματα υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της πολιτικής πρόθεσης της κυβέρνησης, του συνόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων».
Πρόσθεσε ότι και το ΑΚΕΛ διαφωνεί σε κάποια ζητήματα, όπως το κρατικό μισθολόγιο, κάνοντας λόγο για "πρωτοφανή και μοναδική πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε όλη την Ευρώπη, να διασυνδέσει το κρατικό μισθολόγιο με το ΑΕΠ».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Άγγελος Βότσης, είπε πως το ΔΗΚΟ έχει προβληματισμούς για επιμέρους σημεία των νομοσχεδίων και θα προσπαθήσει να πείσει την εκτελεστική εξουσία να ενσωματώσει στα νομοσχέδια τις εισηγήσεις του ή θα καταθέσει τροπολογίες.
«Το ΔΗΚΟ με θετική διάθεση είναι έτοιμο να συμβάλει ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας», είπε, και πρόσθεσε ότι «μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε έτοιμοι με συγκεκριμένες εισηγήσεις ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η συζήτηση».
Ο κ. Βότσης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δεν αποδέχεται την εισήγηση του ΔΗΚΟ για το κρατικό μισθολόγιο, ώστε αντί νομοθετικής ρύθμισης να συμφωνηθεί μια συλλογική σύμβαση με μεγαλύτερη διάρκεια απ` ό,τι συνήθως για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών όμως ταυτόχρονα να μην είναι νομοθετικά επιβαλλόμενη.
«Θα συνεχίσει ο εκατέρωθεν προβληματισμός ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή, εάν μπορέσουμε να τη βρούμε», είπε.
Η Βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, Άννα Θεολόγου, είπε πως τα νομοσχέδια χρήζουν βελτίωσης ειδικότερα στο θέμα των αξιολογήσεων.
Όπως ανέφερε, η Συμμαχία Πολιτών ζητά να γίνεται αξιολόγηση και από τους υφιστάμενους προς τους προϊστάμενους και αξιολόγηση από τους πολίτες σε τομείς όπου υπάρχει επαφή της δημόσιας υπηρεσίας με τους πολίτες. «Θεωρούμε αυτό το σημείο σημαντικό στο νιώσει και ο ιδιώτης ότι έχει γίνει πραγματική μεταρρύθμιση στο θέμα της καλύτερης λειτουργίας συγκεκριμένων τομέων που έχουν επαφή με τους πολίτες», σημείωσε.
Όσον αφορά το μισθολόγιο, είπε ότι θα πρέπει ειδικά τμήματα του δημοσίου όπως ο στρατός, η αστυνομία, η πυροσβεστική, τα νοσηλευτήρια, να τύχουν συγκεκριμένης μεταχείρισης, και να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο μισθολογικών αυξήσεων μέχρι συγκεκριμένες χαμηλές κλίμακες, ώστε να δοθούν κίνητρα παραγωγικότητας και να είναι αποδοτικότεροι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλληλεγγύη, Μιχάλης Γιωργάλλας, είπε πως τα τελικά νομοσχέδια είναι μια καλή βάση την οποία μπορεί να επεξεργαστεί η Επιτροπή Οικονομικών με στόχο να πετύχει τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.
Όπως ανέφερε η «Αλληλεγγύη» θα καταθέσει γραπτώς τις εισηγήσεις της τις επόμενες ημέρες.
«Ο πυρήνας των δικών μας προτάσεων στοχεύει στο να καταστεί ο κρατικός μηχανισμός ευέλικτος, πιο λειτουργικός και αποτελεσματικός και να παράγει υπεραξίες», σημείωσε.
Εξέφρασε, τέλος, απογοήτευση για την απόσυρση του νομοσχεδίου για την αστική ευθύνη των δημοσίων λειτουργών, σημειώνοντας πως το εν λόγω νομοσχέδιο είναι αναγκαίο προκειμένου να παταχθεί περαιτέρω η διαπλοκή και η διαφθορά στο δημόσιο τομέα.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


167