Το Paideia-News παρουσιάζει τον προϋπολογισμό του 2014 για την Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση


Το Paideia- News προσφέρει στους αναγνώστες του τον αναλυτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας του 2014 για την Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.

ΟΡΑΜΑ:

Βελτίωση της  ποιότητας και προσβασιμότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και προώθηση της διά βίου μάθησης για όλους τους πολίτες.

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2014 -2016:

  • Μεγαλύτερη πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. με αύξηση των προσφερόμενων θέσεων
  • Διασφάλιση ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη θεσμοθέτηση Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας
  • Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων

Αναλυτικά ο προύλογισμός στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


105