Το Παν. Frederick προσφέρει τα μόνα αξιολογημένα Προγράμματα στις Τεχνολογίες Φυσικού Αερίου


Ένας από τους κύριους στόχους του Πανεπιστημίου Frederick είναι η συνεχής αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών με κατευθύνσεις σε επιστημονικές περιοχές που αναμένεται να έχουν αυξημένη ζήτηση από την αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην ευρύτερη προσπάθεια του κράτους να εργοδοτήσει Κύπριους επιστήμονες στην αναδυόμενη βιομηχανία των υδρογονανθράκων στην Κύπρο.

Εντοπίζοντας την αυξάνουσα σημασία του τομέα της Ενέργειας παγκοσμίως, αλλά και τις σημαντικές προοπτικές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή με την εύρεση φυσικού αερίου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, η Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου, η μεγαλύτερη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο, έχει αναπτύξει τα σχετικά διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, MSc in Energy Systems and the Built Environment, και MSc in Oil & Gas and Offshore Engineering, τα οποία στηρίζονται στην πολύχρονη πείρα της Σχολής σε προσφορά προπτυχιακών προγραμμάτων.

Σε συνεργασία με σύμβουλους από άλλα πανεπιστήμια και μετά από συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, όπως την Υπηρεσία Ενέργειας, και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο (π.χ. Hyperion Systems Engineering, ENI S.p.A.), η Σχολή έχει δομήσει κατευθύνσεις που μπορούν να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν τα υφιστάμενα προγράμματα στους συγκεκριμένους τομείς. Συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις που έχουν σχεδιαστεί είναι:

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού

-       Κατεύθυνση: Μηχανική Υδρογονανθράκων (Oil & Gas Engineering)

-       Γενική κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

-       Κατεύθυνση: Γεωτεχνική Πετρελαίου (Petroleum Geotechnics)

-       Κατεύθυνση: Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον  (Sustainable Construction)

-       Γενική κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

-       Κατεύθυνση: Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Systems)

-       Γενική κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ στο Engineering Management

-       Κατεύθυνση: Διοίκηση Υδρογονανθράκων και Ενέργειας (Energy Management and Oil and Gas Management)

-       Γενική κατεύθυνση Engineering Management

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών

-       Κατεύθυνση: Μηχανική Υδρογονανθράκων (Oil & Gas Engineering)

-       Κατεύθυνση: Υπεράκτιες Κατασκευές (Offshore Structures)

-       Κατεύθυνση: Μηχανική Πετρελαίων (Petroleum Engineering)

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ στα Συστήματα Ενέργειας και το Δομημένο Περιβάλλον

-       Κατεύθυνση: Συστήματα Ενέργειας (Energy Technologies)

-       Κατεύθυνση: Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (Energy Design of Buildings)

Όλα τα πιο πάνω προγράμματα σπουδών και οι αντίστοιχες κατευθύνσεις, έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) και αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Έτσι, το Πανεπιστήμιο Frederick καθίσταται το μοναδικό μη-κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει αξιολογημένα και εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στις τεχνολογίες του Φυσικού Αερίου και της Ενέργειας. Πρόκειται για τον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που έγινε από πανεπιστήμιο της Κύπρου στους τομείς του Φυσικού Αερίου και της Ενέργειας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


162