Το Πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπενθυμίζει σε όλους τους υποψηφίους των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 το Πρόγραμμα Εξετάσεων το οποίο ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα εξέτασης, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.  Είναι δυνατό να επιτραπεί κατ΄ εξαίρεση η είσοδος, ύστερα από απόφαση του προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


72