Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου


O Πρόεδρος Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου Δρ Ανδρέας Σ. Στυλιανού ανακοινώνει ότι:

«Από τις 8 Ιουνίου 2016 έχουμε εγγράψει με τον Έφορο Σωματείων την «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Ο.Κ.)» και σας επισυνάπτω το καταστατικό ως επίσης και την αίτηση μέλους  στην περίπτωση που επιθυμείτε να γίνετε μέλος μας.

Υπενθυμίζω ότι η Ε.Ο.Κ. δεν είναι συνδικαλιστικός σύνδεσμος εκπαιδευτικών της ΟΕΛΜΕΚ αλλά ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποβλέπει, όπως θα δείτε και στους σκοπούς του καταστατικού, κυρίως στην «προώθηση της επιστημονικής έρευνας με διαλέξεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων, τελετές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις» και μέλη μπορούν να εγγραφούν όσα φυσικά πρόσωπα  έχουν σπουδάσει οικονομικά ή σπουδάζουν οικονομικά ή συναφείς σπουδές με τα οικονομικά.

Για ενημέρωση παρατίθενται τα ονόματα του πρώτου Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

1.   Δρ Ανδρέας Στυλιανού – Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός - Πρόεδρος

2     Δρ Ειρήνη Καραμάνου – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου - Αντιπρόεδρος

3.    Δρ Χρήστος Αριστείδου – πρώην ΕΜΕ Οικονομικών - Γραμματέας

4.    Αποστολένα Θεοδοσίου – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου - Ταμίας

5.    Δρ Πανίκκος Πουτζιουρής – Καθηγητής Πανεπιστημίου UCLAN - Μέλος

6.    Δρ Νίκος Ροδοσθένους- Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Μέλος

7.    Χαράλαμπος Χαμπουρής- Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός - Μέλος

8.     Ανδρέας Κυπριανίδης- πρώην ΒΔΑ, Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός -Μέλος

9.     Χρίστος Ηρακλέους- Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός  - Μέλος

10.   Δήμητρα Παπαντωνίου- Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός- Μέλος

11.    ωάννα Παπαδάκη- Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός - Μέλος

Στις προσεχείς μέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα  το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας αρχίζοντας με την πρώτη εκδήλωση αρχές Οκτωβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες ή επεξηγήσεις αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 99429849 ή στο email: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


141