Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου οι εξετάσεις για τις κενές θέσεις ειδικών αστυφυλάκων


2. Ανακοινώνεται επίσης ότι οι υποψήφιοι έχουν διαχωριστεί στα εξεταστικά κέντρα κατά αύξων αριθμό υποψηφίου και καλούνται να παρουσιαστούν ως πιο κάτω:

- Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Πλατύ Αγλαντζιάς 1 - 195

- Γυμνάσιο ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου 196 - 364

- Γυμνάσιο Σταυρού στο Στρόβολο 365 - 533

- Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου 534 - 780

- Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Στροβόλου 781 - 1014

- Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
(Έναντι Ξενοδοχείου ΧΙΛΤΟΝ) 1015 - 1170

- Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου 1171 - 1382

- Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσός 1383 - 1578

- Λανίτειο Λύκειο Α΄ Λεμεσός 1579 - 1816

- Λανίτειο Λύκειο Β΄ Λεμεσός 1817 - 2099

3. Υποψήφιος που δεν θα παραλάβει την επιστολή που του στάλθηκε για να προσέλθει στις εξετάσεις μέχρι και την 20η Φεβρουαρίου, 2012, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσλήψεων, Αρχηγείο Αστυνομίας, Τηλ. 22808236 ή 22808486 από 07.30 έως 14.30 κατά τις εργάσιμες μέρες.

4. Το πρόγραμμα της εξέτασης είναι:
Μαθηματικά : 08.00 – 09.30 (1 ώρα και 30 λεπτά)
Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής
Ελληνικά : 10.10 – 11.40 (1 ώρα και 30 λεπτά)
Αγγλικά : 12.20 – 13.50 (1 ώρα και 30 λεπτά)
Γενικές Γνώσεις : 14.30 – 15.15 (45 λεπτά)

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 30 τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
67