Το Σεπτέμβριο οι πρώτοι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου


Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο του 2013. Το πρόγραμμα σπουδών είναι διάρκειας 6 ετών και θα συνδυάζει από τα πρώτα χρόνια την επιστημονική διάσταση της Ιατρικής με την κλινική εξάσκηση. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι να ασκήσουν την Ιατρική στον 21ο αιώνα μέσω ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών με την σφραγίδα της ακαδημαϊκής αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
Πληροφοριακό υλικό για την Ιατρική Σχολή στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 School of Medicine - European University Cyprus
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


144