Το Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2018 του Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτερη Εκπαίδευση


Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Υπουργείου Παιδείας στην Ανώτερη Εκπαίδευση για την επόμενη τριετία 2016 2018 καθορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Συνοπτικά:

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ

Δραστηριότητα 1: Διασφάλιση Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και των Προγραμμάτων Σπουδών.
Δραστηριότητα 2:
Χρηματοδότηση Δημόσιων Πανεπιστημίων.
Δραστηριότητα 3:
Διεξαγωγή Εξετάσεων.

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ.

Δραστηριότητα 1: Προβολή της Ανώτερης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Δραστηριότητα 2: Έλεγχος αλλοδαπών φοιτητών.

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ.     

Δραστηριότητα 1: Οικονομική στήριξη φοιτητών.

Το Paideia-News παραθέτει στο πιο κάτω έγγραφο ολόκληρη την ενότητα της Ανώτερης Εκπαίδευσης όπως περιλαμβάνεται  στο Στρατηγικό Σχέδιο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


128