Το Συμβούλιο του Π.Κ. διαφωνεί για το διορισμό των μελών του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας


Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την Τακτική Συνεδρία του τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013, συζήτησε το υπό αναφορά Νομοσχέδιο και ανακοινώνει τα πιο κάτω:

Το Συμβούλιο εκφράζει τη διαφωνία του με το περιεχόμενο της τροποποίησης, ώστε να γίνει η διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου που διορίζονται από την Κυβέρνηση ίση με τη θητεία της Κυβέρνησης, αφού στο ενδεχόμενο υπερψήφισης της τροποποίησης, η θητεία θα συσχετιστεί με πολιτικά γεγονότα, θα λάβει πολιτική χροιά και θα υποβαθμιστεί έτσι η Αυτονομία του Πανεπιστημίου, η οποία, με τον παρόντα Νόμο, έχει εξυπηρετηθεί πλήρως από ιδρυσεώς του.

Mε το υφιστάμενο σύστημα διορισμού των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου επιτυγχάνεται συνέχεια στο έργο του Συμβουλίου, αφού η τριετής θητεία (με δυνατότητα ενός επαναδιορισμού) του κάθε μέλους έχει διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης. Η επιλογή, από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, των ατόμων για διορισμό στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, πρέπει να γίνεται με βάση  την ικανότητα του ατόμου να συμβάλει στο έργο και την επίτευξη των σκοπών του Πανεπιστημίου και μακριά από κομματικά κριτήρια.

Χάρης Χαραλάμπους

Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


114